1. Tycho Mol

Tycho Mol

Tycho Mol is na het behalen van de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de master Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht begonnen aan de master Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn bachelor heeft Tycho een uitwisseling aan de Università Commerciale Luigi Bocconi (Milaan, Italië) gedaan. Naast zijn studie heeft Tycho zich met veel plezier ingezet voor de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam, waar hij uiteindelijk een fulltime bestuursjaar deed en een jaar in de Raad van Commissarissen plaatsnam. Daarnaast heeft hij stagegelopen bij een nichekantoor op het gebied van omgevingsrecht, vastgoed en algemeen bestuursrecht.
Tycho’s interesses liggen voornamelijk bij de publieke vraagstukken die spelen in het informatierecht. Verder voelt hij zich enorm getrokken door – voornamelijk – soft IP en het telecommunicatierecht.


Dit jaar zal hij als juridisch adviseur bij Clinic niet alleen advies geven, maar ook uw aanvragen onder het studententeam verdelen en zich bezighouden met het start-uptraject.