1. Home
  2. Privacy
  3. Hoe verwijder ik zoekresultaten uit een zoekmachine?

Als je gebruik wil maken van het ‘recht om vergeten te worden’ omdat je van mening bent dat bepaalde informatie in de resultaten van een zoekmachine onjuist of niet langer relevant is, dan kun je een verzoek tot verwijdering indienen bij de desbetreffende zoekmachine, ofwel een vergeetverzoek: 

Let op: Zoekmachines vragen je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Je kunt enkele voorzorgsmaatregelen nemen om privacyrisico’s te voorkomen. 

Om je gegevens te laten verwijderen uit de zoekresultaten van Google, maak je gebruik van het verwijderformulier van Google. Je moet je verzoek toelichten, als het kan met bewijsstukken. 

Om je gegevens te laten verwijderen uit de zoekresultaten van Bing (waar DuckDuckGo gebruik van maakt), gebruik je het verwijderformulier van Bing. Je moet je verzoek toelichten, als het kan met bewijsstukken. 

Om je gegevens te laten verwijderen uit de zoekresultaten van Yahoo!, maak je gebruik van het (Engelstalige) verwijderformulier van Yahoo!. Je moet je verzoek toelichten, als het kan met bewijsstukken. 

De zoekmachine mag je verzoek alleen weigeren als het publieke belang om de resultaten te tonen zwaarder weegt dan je recht op privacy. Bijvoorbeeld vanwege maatschappelijke relevantie of de rol die jij in het openbare leven speelt (bijvoorbeeld als politicus). 

Vraag je een zoekmachine om zoekresultaten op je naam te verwijderen? Dat leidt niet tot het verwijderen van de publicatie zelf. De informatie is dan alleen niet meer te zien bij een zoekopdracht op je naam. 

Wil je de publicatie zelf laten verwijderen? Dan kun je contact opnemen met de houder (eigenaar) van de website waarop de voor je schadelijke informatie staat gepubliceerd. Je kunt een voorbeeldbrief persoonsgegevens wissen van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken om de websitehouder te vragen je persoonsgegevens te verwijderen. 

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt aan Europese burgers het zogeheten ‘recht op wissing’ van persoonsgegevens toegekend. Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Dit betekent dat het moet gaan om informatie die ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Een verzoek tot wissing van dergelijke gegevens moet volgens de AVG in ieder geval geaccepteerd worden wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt zijn. De exploitant van de zoekmachine of website zal daartoe een belangenafweging maken tussen het algemene belang van het publiek bij beschikbare informatie en het belang van een individu bij privacy. Hoewel op basis van Europese rechtspraak veel waarde wordt gehecht aan dit privacybelang, betekent dit dus niet dat elk verzoek tot wissing van gegevens ingewilligd zal worden. 

Geupdate op 24 mei 2021

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?
Kunt u het antwoord dat u zoekt niet vinden? Geen zorgen en dien een vraag in!
VRAAG INDIENEN