1. Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting de Clinic (‘Clinic‘) verwerkt persoonsgegevens van de volgende betrokkenen voor de daarna volgende doeleinden.

Van wie?

Bezoekers

Van de bezoekers van de Clinic website verzamelt Clinic automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Dit wordt bijgehouden door Piwik. We respecteren wij DoNotTrack-voorkeuren. IP-adressen worden alleen gepseudonimiseerd opgeslagen, in de vorm 192.168.xxx.xxx.

De informatie die wij opslaan op groepsniveau, bestaat onder meer uit de door gebruikte browsers, welke pagina’s er bezocht zijn, welke zoekwoorden zijn gebruikt. Deze informatie kan ons inzicht bieden in de informatie waarnaar onze bezoekers naar op zoek zijn. Op deze manier kunnen wij onze site permanent verbeteren door (veel-)gezochte artikelen zo goed mogelijk vindbaar te maken.

Indien u ook dat niet opgeslagen wilt hebben, bieden wij de mogelijkheid om u uit te schrijven van toekomstige analyse. Hiervoor kunt u met dit vinkje een opt-out-cookie instellen:

Cliënten

Van de bezoekers van de Clinic website die met behulp van het aanvraagformulier een vraag indienen, verzamelen wij naast automatisch gegenereerde gegevens, de (persoons)gegevens die in het aanvraagformulier worden verstrekt om de vraag te behandelen en de cliënt te adviseren.

Deelnemers

U kunt van de Clinic toestemming krijgen om informatie toe te voegen aan de Clinic website (“Deelnemer”). Alvorens toestemming wordt verleend, is het noodzakelijk dat u bepaalde informatie verstrekt. Indien toestemming is verleend, verkrijgt u een inlognaam en een wachtwoord.

Waarom?

Gebruik door de Clinic

In de eerste plaats gebruikt de Clinic de informatie die zij over u heeft verzameld om de diensten aan u te kunnen leveren. De persoonsgegevens die de Clinic van cliënten ontvangt zal zij alleen gebruiken voor het in behandeling (kunnen) nemen en afhandelen van uw aanvraag. De van Deelnemers verkregen persoonsgegevens worden alleen gebruikt in het kader van het verlenen van toegang tot de Clinic website.

Daarnaast kan het voorkomen dat de Clinic u op de hoogte wil stellen van nieuwe ontwikkelingen omtrent haar diensten. Mocht u hiervan geen gebruik willen maken, dan kunt u zich afmelden door een e-mail te zenden aan info@clinic.nl. Een mogelijkheid om af te melden wordt tevens in elk afzonderlijk contact geboden.

De Clinic gebruikt de automatisch gegenereerde informatie voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging.

We delen in principe geen gegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen als wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet- of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden. De Clinic kan uw gegevens wel vertrekken aan derden als dit noodzakelijk is voor het verlenen van de diensten aan u. Indien in de toekomst binnen de Clinic een reorganisatie (op welke wijze dan ook) plaatsvindt, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten overdragen aan een andere organisatie voor de bovenstaande doeleinden. 

Hoe en wanneer?

De Clinic zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

We slaan uw persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de afhandeling van uw vraag. Wij proberen uw vragen binnen 14 dagen af te handelen. Vervolgens verwijderen we uw gegevens maximaal twee jaar na uw aanvraag automatisch uit onze systemen.

De gehele website maakt gebruik van een versleutelde (SSL-)verbinding.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de Clinic website.

Vragen?

Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van deze privacyverklaring of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, op te vragen of te laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te zenden aan privacy@clinic.nl.