1. Home
  2. Online aankopen
  3. Kan ik in plaats van om een reparatie ook om een nieuw product vragen?

Kan ik in plaats van om een reparatie ook om een nieuw product vragen?

Om de vraag te beantwoorden of het mogelijk is om in plaats van een reparatie van een product een vervangend product te eisen, is het in de eerste plaats van belang om te weten of er sprake is van een consumentenkoop. Bij dit soort overeenkomst heb je als consument meer bescherming dan wanneer je bijvoorbeeld in de uitoefening van beroep of bedrijf een product in een winkel koopt, of als je een product koopt bij een andere particulier.

Een consumentenkoop is de koop van een product door een persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf bij een professionele verkoper (artikel 7:5 BW). Simpel gezegd is daar sprake van als je als consument een product in een winkel koopt. Als je een eigen bedrijfje hebt en je koopt voor je bedrijf een product via een website dan mag je dus niet spreken van een consumentenkoop en je mag je ook een beroep doen op de wetten die speciaal hiervoor zijn gemaakt (deze zijn te vinden in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek).

Een consument die een consumentenkoop heeft gesloten, heeft bij non-conformiteit normaal gesproken recht op herstel of vervanging. Non-conformiteit houdt in dat het product niet voldoet aan de eigenschappen die er van mocht worden verwacht (artikel 7:17 BW). Dat betekent dat het product gewoon normaal moet werken en niet bij het minste of geringste kapot gaat. Gaat het product binnen 6 maanden kapot, dan hoef je niet te bewijzen dat dit niet door jouw schuld komt. Het is voor een verkoper lastig te bewijzen dat het product door jouw toedoen kapot is gegaan en dus heb je een grote kans dat het product gerepareerd of vervangen moet worden. Let op: je moet wel “binnen bekwame tijd” mededeling aan de verkoper doen dat je product niet in orde is. Als je binnen 2 maanden de verkoper hiervan in kennis stelt dan wordt dit als op tijd gezien (artikel 7:23 BW).

Als de kosten voor de reparatie in geen verhouding staat met de prijs die je voor het product heb betaald, dan kan herstel niet altijd van de verkoper gevraagd worden verwachten (artikel 7:21 lid 2 BW). Ga je onzorgvuldig om met het product dan kan herstel of vervanging niet altijd geëist worden. Er kunnen dus omstandigheden zijn waarin je je recht op herstel of vervanging niet kan uitoefenen.

Biedt de verkoper je geen herstel of vervanging aan, dan mag je in principe de overeenkomst ontbinden en je geld terug vorderen (zie artikel 7:24 BW).

Geupdate op 9 december 2018

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?
Kunt u het antwoord dat u zoekt niet vinden? Geen zorgen en dien een vraag in!
VRAAG INDIENEN