1. Home
  2. Online aankopen
  3. Algemene informatie: Koop op afstand

Algemene informatie: Koop op afstand

Deze pagina heeft betrekking op de zogenaamde ‘koop op afstand’. De regelgeving hierover is steeds relevanter en interessanter omdat het aantal aankopen via internet alleen maar stijgt. Websitehouders hebben als verkopende partij bepaalde verplichtingen waaraan zij moeten voldoen. Consumenten hebben bepaalde rechten waarop zij een beroep op kunnen doen. Deze rechten verschillen ten opzichte van aankopen die niet via het internet plaatsvinden.

Wat is een koop op afstand?

Wil er sprake zijn van een koop op afstand moet aan twee vereisten worden voldaan:
I. Er moet sprake zijn van een overeenkomst op afstand en
II. Er moet sprake zijn van een consumentenkoop.

Een overeenkomst op afstand vindt plaats wanneer u als consument en de verkopende partij, geen moment bij elkaar in de buurt zijn. Dit kan bijvoorbeeld door een product via het internet of de telefoon te bestellen.

Bij een consumentenkoop is van belang dat de verkopende partij die zijn zaken via een website verkoopt en een professionele partij is (artikel 6:230g lid 1 sub b en e BW). Daarnaast is moet de afnemende partij een consument zijn. Dit betekent dat  degene die de aankoop doet, deze niet mag doen  in het kader van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (artikel 6:230g lid a sub a BW).

Welke rechten heb ik bij een koop op afstand?

Op grond van de wet heeft u als consument veertien kalenderdagen de tijd om het product terug te sturen als het niet bevalt. U hoeft geen reden aan te geven waarom u het product terugstuurt. (artikel 6:230o BW). Deze termijn begint pas te lopen op het moment dat u de zaak heeft ontvangen.

De verzendkosten die gemoeid zijn bij de bestelling zijn voor rekening van de handelaar (artikel 6:230r lid 1 BW). U dient als consument de verzendkosten voor het terugzenden te dragen, tenzij de handelaar u niet heeft medegedeeld dat deze kosten voor u zijn (artikel 6:230s lid 2 BW).

Dit herroepingsrecht geldt echter alleen voor zover “de aard van het product” zich daar niet tegen verzet. Sommige producten kunnen vanwege bijvoorbeeld hun bederfelijkheid,  vanwege redenen van hygiëne (bijvoorbeeld ondergoed) of waarvan de verzegeling is verbroken (bijvoorbeeld Dvd’s) van dit recht worden uitgezonderd.
Een overzicht van deze uitzonderingen is opgenomen in de wet (dertien uitzonderingen in artikel 6:230p BW en vijftien uitzonderingen in artikel 6:230h lid 2 BW).
Mocht u twijfelen over de vraag of uw product is uitgezonderd van deze regeling, neem dan contact op met de Clinic via ons aanvraagformulier.

De handelaar dient binnen 14 dagen nadat u heeft medegedeeld de koop te ontbinden, het betaalde bedrag terug te storten (artikel 6:230r lid 1 BW).

Geupdate op 9 december 2018

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?
Kunt u het antwoord dat u zoekt niet vinden? Geen zorgen en dien een vraag in!
VRAAG INDIENEN