1. Home
  2. Gebruik van media
  3. Op wat voor manier kan auteursrecht worden overgedragen?

Op wat voor manier kan auteursrecht worden overgedragen?

Artikel 2 van de Auteurswet bepaalt dat auteursrecht vatbaar is voor gehele of gedeeltelijke overdracht. Het derde lid van dit artikel regelt het aktevereiste: de levering vereist voor gehele of gedeeltelijke overdracht geschiedt bij een daartoe bestemde akte. De overdracht omvat alleen die bevoegdheden die in de akte staan vermeld of die uit de aard en de strekking van de titel noodzakelijkerwijs voortvloeien. 

Het belangrijkste doel van het overdragen van auteursrecht, is dat de wederpartij van de overdrager daardoor de exclusieve bevoegdheid krijgt tot de openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen die voorwerp van de overdracht zijn.  

Bij overdracht van auteursrecht komt de nieuwe rechthebbende in de plaats van de oude. Degene aan wie auteursrecht is overgedragen handelt voortaan krachtens een ‘eigen recht’. 

Let op: overdracht van auteursrecht is iets anders dan het in licentie geven van auteursrecht. In het geval van een exclusieve licentie verkrijgt de wederpartij toestemming tot de overeengekomen openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen waarbij de licentiegever zich verbindt om geen concurrerende bevoegdheden aan een ander te verlenen. In geval van een niet-exclusieve licentie verkrijgt de wederpartij niet anders dan toestemming, zonder dat de licentiegever zijn bevoegdheden verder beperkt.  

Overdracht vereist een daartoe bestemde akte. In de praktijk is dat een schriftelijke overeenkomst waarin duidelijk staat omschreven welke bevoegdheden (exploitatierechten) ten aanzien van welk werk, wordt overgedragen van de rechthebbende aan de verkrijger. De akte wordt ondertekend. 

Bij het overdragen van auteursrecht kan voor verschillende mogelijkheden worden gekozen. Het auteursrecht kan geheel of volledig worden overgedragen.

Heb je na het lezen van het bovenstaande toch nog een vraag over het overdragen van auteursrecht? Dien dan een aanvraag bij ons in via het aanvraagformulier!  

Geupdate op 24 mei 2021

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?
Kunt u het antwoord dat u zoekt niet vinden? Geen zorgen en dien een vraag in!
VRAAG INDIENEN