1. Home
  2. Gebruik van media
  3. Mag je een foto op Instagram plaatsen met daarop het werk van iemand anders?

Mag je een foto op Instagram plaatsen met daarop het werk van iemand anders?

U komt op het internet een leuke foto van een schilderij tegen op de site van een of andere kleine galerie. Zonder verder kwade bedoelingen te hebben slaat u deze foto op en plaatst u deze op uw Instagram-account met inspirerende quote eronder. Maar wist u dat u op deze manier auteursrechtinbreuk kunt plegen? U zou door de rechthebbende van de betreffende foto kunnen worden aangesproken, waarbij u mogelijk een fikse vergoeding moet betalen.  

Op bovenstaande casus is het auteursrecht van toepassing. Het auteursrecht is in Nederland vastgelegd in de Auteurswet. Op grond van de Auteurswet is de auteursrechthebbende (in de regel de maker van een werk) in principe de enige die dit werk openbaar mag maken en mag verveelvoudigen. Let op: de maker van een schilderij kan auteursrechten inroepen op het schilderij, maar vaak kan de maker van een foto van dat schilderij ook weer zelfstandig auteursrechten inroepen op de foto (het is dan niet relevant dat de maker van de foto niet dezelfde persoon is als de maker van het schilderij). Kort gezegd pleegt u dus auteursrechtinbreuk als u zonder toestemming of afspraken deze foto opslaat op uw computer (verveelvoudigt) en daarna op Instagram plaatst (openbaarmaakt). Dit geldt over het algemeen niet alleen voor foto’s van kunstwerken, maar ook op foto’s van bijvoorbeeld landschappen, portretfoto’s, artistiek bewerkte foto’s etc.  

Om te voorkomen dat u inbreuk maakt op andermans auteursrecht door een foto van internet op Instagram te plaatsen is het aan te raden om alleen foto’s te gebruiken die tot het publiek domein behoren of door voorafgaand toestemming te vragen van de maker van de foto. Er zijn websites die foto’s ter beschikking stellen die zijn te gebruiken zonder dat er een vergoeding verschuldigd is. Met andere woorden, dit zijn foto’s ten aanzien waarvan de makers afstand van hun exclusieve rechten hebben gedaan, dan wel ten aanzien waarvan de makers een licentie geven zonder dat er een vergoeding verschuldigd is. U moet dan wel goed opletten dat u aan de voorwaarden voldoet die de rechthebbende van de foto heeft gesteld aan het gebruik. Dit kan bijvoorbeeld naamsvermelding van de maker zijn of alleen gebruik van de foto voor redactioneel gebruik en niet commercieel. Als u een specifieke foto heeft gezien die u graag wilt gebruiken, dan kunt u ook altijd contact opnemen met degene die de foto heeft gemaakt en om toestemming vragen voor het plaatsen van de foto. U kunt dan bijvoorbeeld aanbieden de naam van de maker te vermelden of een kleine vergoeding te betalen. Zorg er wel voor dat u deze afspraken zwart op wit heeft in een e-mail, whatsappbericht of iets dergelijks.   

Kortom, pluk nooit zomaar foto’s van het internet om die uit eigen naam op social media te posten. Ga altijd na wie de maker is en vraag toestemming of gebruik een foto van een website die foto’s voor vrij gebruik aanbiedt. Op deze manier voorkomt u dat u wordt aangesproken voor auteursrechtinbreuk en loopt u niet het risico een schadevergoeding te moeten betalen.  

Heb je na het lezen van het bovenstaande toch nog een vraag over het plaatsen van foto’s op Instagram? Dien dan een aanvraag bij ons in via het aanvraagformulier

Geupdate op 24 mei 2021

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?
Kunt u het antwoord dat u zoekt niet vinden? Geen zorgen en dien een vraag in!
VRAAG INDIENEN