1. Home
  2. Overige
  3. Is pokeren een kansspel?

Is pokeren een kansspel?

Het organiseren van kansspelen is in principe verboden op grond van de Wet op de Kansspelen. Alleen vergunninghouders, zoals de Lotto en Holland Casino, mogen dit soort spelen aanbieden aan het publiek. De reden hiervoor is dat het spelen van kansspelen, oftewel gokken, schadelijke neveneffecten kan hebben zoals verslaving.

Een kansspel houdt in dat men het publiek gelegenheid geeft om een prijs te winnen en de aanwijzing van de winnaar geschiedt door een kansbepaling waarop de deelnemers geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. Dat betekent dat bepalend is of het resultaat dat de grote meerderheid van de spelers in de praktijk bij het spel behaalt van toeval afhangt. Iets kan natuurlijk nooit een kansspel zijn wanneer je geen prijzen kan winnen. Wanneer iemand een dobbelsteen gooit, kan diegene er geen invloed op uitoefenen hoeveel ogen men gooit, tenzij men vals speelt. Maar er zijn veel mensen die beweren dat bij het pokerspel de speler wel veel invloed heeft op de uitkomst en dat het kanselement in ieder geval geen overwegende factor is bij het bepalen van de winnaar. Toch gaan de wetgever en de rechter ervan uit dat poker een kansspel is. Het organiseren van een pokertoernooi in een gelegenheid die openstaat voor het publiek is dus niet toegestaan.

Aanbieden en reclame maken

De Wet op de Kansspelen verbiedt het zonder vergunning gelegenheid geven om mee te dingen naar prijzen, dat is dus het aanbieden van een kansspel. Het is echter ook verboden om de deelneming aan illegale of buitenlandse kansspelen te bevorderen, daaronder wordt verstaan het maken van reclame voor de kansspelen of het plaatsen van hyperlinks en banners naar gokwebsites.

Kansspelen op internet

De Hoge Raad heeft bepaald dat van gelegenheid geven tot deelname aan kansspelen in Nederland al sprake is wanneer via internet toegang wordt geboden aan potentiele deelnemers in Nederland. Het moet dan wel gaan om een mede op Nederland gerichte website. Een website is gericht op Nederland als hij bijvoorbeeld in de Nederlandse taal is opgesteld of als Nederland vermeld is in een lijst van landen van waaruit aan de aangeboden kansspelen kan worden deelgenomen. Dat betekent dat wanneer een gokwebsite direct in Nederland toegankelijk is er al sprake is van ‘gelegenheid geven tot deelname’ in de zin van de Wet op de Kansspelen.

Aangezien er volgens de wet geen vergunningen kunnen worden gegeven voor kansspelen via internet, dienen via internet in Nederland toegankelijke gokwebsites altijd als illegaal te worden beschouwd. Het feit dat een organisatie in het buitenland gevestigd is en daar wel over een vergunning beschikt maakt daarvoor niet uit.

Uitzonderingen

Om kansspelen aan te mogen bieden heb je dus op basis van de Wet op de Kansspelen een vergunning nodig. Er zijn echter 2 uitzonderingen waarbij het niet nodig is om een vergunning te hebben.

  • De eerste uitzondering is de situatie dat gelegenheid wordt gegeven tot deelname aan een kansspel waarbij geen (al dan niet verkapte) prijzen worden uitgeloofd. In feite is dan namelijk geen sprake van een kansspel in de zin van de wet.
  • De tweede uitzondering is wat lastiger. Het betreft de situatie dat de gelegenheid tot deelname aan een kansspel niet voor het publiek is opengesteld en ook niet bedrijfsmatig wordt gegeven. Deze uitzondering gaat bijvoorbeeld over het organiseren van een pokertoernooi met vrienden.

Een promotioneel kansspel aanbieden

De overheid heeft echter ingezien dat er bij marktpartijen soms behoefte bestaat om onder strikte voorwaarden kansspelen te organiseren ten behoeve van de promotie van het eigen bedrijf. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan winacties op bij televisieprogramma’s of een loterij bij de plaatselijke buurtsuper.

Op 1 januari 2006 is er daarom speciaal voor dit soort kansspelen een zogenoemd ‘nee, tenzij-regime’ ingevoerd. Dit komt er op neer dat het organiseren en aanbieden van promotionele kansspelen is verboden, tenzij men voldoet aan bepaalde regels. Deze regels zijn neergelegd in de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Als men zich houdt aan de regels van de Gedragscode, dan mag zo een kansspel worden aangeboden. Maar uitsluitend ter promotie van een product, dienst of organisatie. Het is dus te allen tijde verboden om een kansspel aan te bieden als zelfstandige activiteit.

De Gedragscode geeft gedetailleerde regels waaraan men moet voldoen. Zo mag een promotioneel kansspel per product, dienst of organisatie bijvoorbeeld maar éénmaal per jaar worden georganiseerd en mag het prijzengeld in totaal niet meer bedragen dan € 100.000,- per jaar. Ook mag de aanbieder geen kosten in rekening brengen bij de deelnemer, behalve zeer beperkte communicatiekosten.

Een belangrijke verplichting is om een spelvoorwaarden op te stellen zodat de deelnemers aan het promotioneel kansspel precies weten wat de regels zijn. De Gedragscode geeft een lijst van punten die in dat soort voorwaarden moeten worden opgenomen. De verplichtingen die de Gedragscode oplegt, zijn iets soepeler indien men een zogenoemd klein promotioneel kansspel aanbiedt. Dat is het geval indien het totale prijzengeld niet meer bedraag dan € 4.500,-.

Mag ik krasloten uitgeven?

Ook indien een promotioneel kansspel wordt georganiseerd waarbij aan alle regels uit de Gedragscode wordt voldaan, mag men geen krasloten gebruiken. Er is slechts één rechtspersoon die dat mag doen, Stichting de Nationale Sporttotalisator.

Geupdate op 10 juli 2018

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?
Kunt u het antwoord dat u zoekt niet vinden? Geen zorgen en dien een vraag in!
VRAAG INDIENEN