1. Home
  2. Overige
  3. Onbeveiligd wifi-netwerk

Onbeveiligd wifi-netwerk

Wi-Fi is een certificatielabel (‘logo’) voor draadloze datanetwerkproducten, die werken volgens de internationale standaard IEEE 802.11 (draadloos Ethernet). Ethernet (IEEE 802.3) is een netwerk protocol waarmee computers in een Local Area Network (LAN) met elkaar communiceren.

In het dagelijks leven wordt Wi-Fi meer en meer gebruikt als synoniem voor draadloos thuisnetwerk.

Ben ik een openbare aanbieder volgende de telecommunicatiewet als ik mijn Wifi-netwerk openstel?

Dit hangt af van de omstandigheden van het geval.

Als een netwerk aan een beperkt aantal mensen wordt opengesteld die toegang kunnen verschaffen door middel van een wachtwoord, dan mag er vanuit worden gegaan dat hier sprake is van een besloten gebruikersgroep. Wordt een wifi-netwerk uitsluitend beschikbaar gesteld aan de leden van een besloten gebruikersgroep dan is dat geen openbare dienst.

Als de aanbieder wel als een openbare aanbieder aangemerkt kan worden dan is de telecommunicatiewet van toepassing met de daarbij horende verplichtingen (bewaarplicht etc.). Bij niet-naleving van de verplichtingen uit deze wet worden fikse boetes tot maximaal €450.000,- geriskeerd. Ben je er niet zeker van of je als openbare aanbieder aangemerkt wordt of wil je weten aan welke verplichtingen je moet voldoen, stel dan een vraag aan de Clinc en vul het [Aanvraagformulier] in.

Mag ik een Wifi-netwerk onbeveiligd openstellen?

Er bestaan stichtingen zoals Wireless Leiden die gratis internet aanbieden. Toch is het niet verstandig om onbeveiligd internet via Wifi aan te bieden. Kwaadwillenden kunnen van het netwerk gebruik maken om bijvoorbeeld spam of kinderporno te verspreiden. Op grond van de algemene voorwaarden van sommige internetserviceproviders kan je aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade. Het is dus altijd verstandig om uw Wifi-netwerk te beveiligen. Dat houdt in dat andere mensen alleen met een wachtwoord toegang kunnen krijgen tot het internet.

Het is algemeen bekend dat WPA-encryptie veiliger is dan een WEP-encryptie. Via deze link is meer informatie te lezen hoe een Wifi-netwerk beveiligd kan worden of raadpleeg uw handleiding van uw router.

Om aan te geven dat andere mensen niet welkom zijn in jouw netwerk kan je het bijvoorbeeld ook de naam van je huis of familie geven.

Mag ik van een onbeveiligd Wifi-netwerk gebruik maken?

Het is in de rechtspraak nog niet helemaal duidelijk of je je schuldig maakt aan hacken als je gebruik maakt van een onbeveiligd wifi-netwerk met een naam als “Linksys of Default” (dat is vaak de standaardnaam van een router die het signaal verspreid). Maak je gebruik van een netwerk met die naam en dat netwerk is onbeveiligd dan verschaf je jezelf toegang tot een geautomatiseerd systeem (de router). Als het netwerk bijvoorbeeld de naam van een huis heeft, dan wordt aangegeven dat het een privé-netwerk betreft. Wordt er vervolgens gebruik gemaakt van dat netwerk dan wordt er toegang verschaft tot een beveiligd systeem.

De vraag is of dat wederrechtelijk is en je je daarmee schuldig maakt aan computervredebreuk (art. 138a Sr). Als je het met kwade intenties doet en bijvoorbeeld gegevens kopieerd van andere computers in het netwerk pleeg je in elk geval wél computervredebreuk. Hetzelfde geldt als je het wachtwoord raadt of er via een kraakprogramma achter komt. Zelfs wanneer dit het standaardwachtwoord was dat de fabrikant van de router had ingesteld. Ook een poortscan kan onder omstandigheden wederrechtelijk zijn. Als een internetservice provider dat doet, b.v. ter bestrijding van spam, is het hoogstwaarschijnlijk wel toegestaan.

Elke vorm van “wederrechtelijk binnendringen” op een andermans netwerk strafbaar, ook als er geen beveiliging op dat netwerk zit.

N.B. Vergeet niet dat er daadwerkelijk mensen zijn die misbruik maken van openbare draadloze netwerken. Sommige mensen gaan op zoek gaan naar onbeveiligde draadloze netwerken om van daaruit illegale dingen te doen (bijvoorbeeld om spam of kinderporno te verspreiden).

Ben ik aansprakelijk voor eventuele schade als ik mijn Wifi-netwerk openstel?

Als je besluit jouw wifi-netwerk aan een aantal mensen beschikbaar te stellen door hen het wachtwoord van het netwerk te verschaffen ben je in principe niet aansprakelijk voor schade. De Wifi-aanbieder voor een besloten gebruikersgroep fungeert dan als een tussenpersoon die puur toegang tot het netwerk levert. Aansprakelijkheid wordt daarom uitgesloten op grond van art. 6:196c BW jo art. 3:15d BW (dienst in de informatiemaatschappij). Let wel: de tussenpersoon moet aan alle voorwaarden uit dit artikel voldoen. Zo niet, dan is de Wifi-aanbieder dus niet gevrijwaard van aansprakelijkheid.

Het kan zijn dat de internetserviceprovider in haar algemene voorwaarden heeft opgenomen dat het internet niet gedeeld mag worden, bijvoorbeeld d.m.v. van een router. Als je dat dan toch doet dan kan je voor de schade aansprakelijk gesteld worden.

Geupdate op 10 juli 2018

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen

Hulp nodig?
Kunt u het antwoord dat u zoekt niet vinden? Geen zorgen en dien een vraag in!
VRAAG INDIENEN