1. Joar Spangenberg

Joar Spangenberg

Joar Spangenberg rondde in 2020 zijn bachelor Liberal Arts & Sciences aan het Amsterdam University College (AUC) af, waarna hij in 2022 zijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) voltooide. Als Apple fanaat, Instagrammer en enthousiaste rechtenstudent schreef hij op AUC zijn scriptie waarin hij de ontwikkeling van de bescherming van Europese persoonsgegevens tegen het massasurveillance regime van de VS belichtte. In zijn scriptie en het keuzevak Informatierecht aan de UvA ondervond hij dat het informatierecht – en met name het privacy recht – nog volledig in haar ontwikkeling is.

Gefascineerd door de toenemende platformaansprakelijkheid en de recente nieuwe privacy waarborgen, was hij benieuwd hoe de praktijk hiermee omging. Daarom liep hij stage bij Kennedy Van der Laan en NautaDutilh op de secties: intellectueel eigendom, informatietechnologie en privacy. Het is nu zijn droom om als advocaat een expert te worden op het technologische privacy gebied om ook bij te mogen dragen aan invloedrijke ontwikkelingen. Daarnaast, is Joar ook vaak te vinden op het Hockeyveld, de fitnessruimte en is altijd in voor een borrel, een diner of een stapavond in de stad.

Binnen Clinic is Joar, naast zijn functie als juridisch adviseur, verantwoordelijk voor de aanvraagverdeling van cliënten en het organiseren van de workshops aan derde, externe partijen.