Algemeen

Op de overheidswebsite wetten.nl kan je de meest up-to-date wetten vinden.

Via de website overheid.nl kan je eventueel ook op zoek gaan naar kamerstukken.

Nederlandse rechtspraak kun je vinden op rechtspraak.nl. Je kan best zoeken via het zogenaamde LJN-nummer van een zaak.

Alleen rechtspraak die betrekking heeft op internet vind je op internetrechtspraak.nl

Recht.nl is een handige website voor juristen. Hier kunnen bijvoorbeeld annotaties en artikelen opgezocht worden. Helaas moet er wel ingelogd worden om de artikelen te lezen en daarom is deze website vooral geschikt voor studenten en abonnees van de website.

Op de website van Solv is bij de weblog recent nieuws te vinden over juridische onderwerpen op het gebied van Intellectueel Eigendom en ICT.

Op de site Ius Mentis van Arnoud Engelfriet is veel algemene informatie te vinden over allerlei juridische onderwerpen.

Op Boek9.nl is het laatste nieuws op het gebied van intellectuele eigendomsrechten te vinden. Daarnaast kunnen er artikelen en jurisprudentie gevonden worden.

IEPT is een website over rechtspraak op het gebied van intellectuele eigendom & marketingrecht.

De website eYouGuide van de Europese Commissie geeft je informatie over je online rechten in consumentenzaken, privacy en nog veel meer.

Een leuke en informatie website over de “digitale wereld” is digibewust.nl. Ook handig voor ouders die wat meer willen weten over bijvoorbeeld ‘cyberpesten’ of het beveiligen van een computer.

Om de gegevens te achterhalen van een bepaalde domeinnaam of IP-adres kan de website whois gebruikt worden.

Ben je kinderporno tegengekomen? Op de website Meldpunt Kinderporno kunt u hiervan melding doen. Op deze manier kan je bijdragen aan de opsporing van verspreiders van afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen. Het Meldpunt is een particuliere stichting die zich bezighoudt met de bestrijding van verspreiding van afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen op het internet.

VIRA is een specialisatievereniging om de deskundige beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van informaticarecht te bevorderen. Op de site staat een handig overzicht van alle aangesloten advocaten die affiniteit hebben met informaticarecht.

Op de website sgc.nl zijn alle geschillencommissies te vinden. Ook is er algemene informatie over de commissies te vinden.

Auteursrecht

Op de website van Burafo is veel informatie te vinden over auteursrecht.

Als je je auteursrechtelijk beschermde werk wilt aanbieden aan anderen onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld alleen voor commericeel gebruik of niet-commericeel gebruik) dan kan dat met een Creative Commons licentie. Kijk eens op de website van Creative Commons voor meer informatie.

Om te kijken of andere websites zonder je toestemming een stuk tekst letterlijk hebben overgenomen kan je het programma Copyscape tien keer gratis gebruiken. Maar let op: het is niet zeker of op de stuk auteursrecht ligt en misschien is een beperking van toepassing zoals het citaatrecht.

Merkenrecht

Op de website van Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) kan men een merk registreren. Via deze website kan je ook een i-Depot doen, dat als hulpmiddel werkt om te bewijzen dat een bepaald idee, concept of procédé op een bepaalde dag al bestond.

Octrooirecht

Op de website van het Octrooicentrum is allerlei informatie te vinden over octrooien.

Consumentenrecht

Op Consuwijzer.nl kunnen consumenten vragen stellen op het gebied van consumentenrecht en is allerlei informatie te vinden voor consumenten.

Privacyrecht

Op Mijnprivacy.nl kan men meer lezen over privacy in Nederland.

CBPweb is de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Hier zijn ook allerlei rapporten te lezen die het CBP heeft uitgebracht.

Domeinnamen

Op de website DomJur.nl kan informatie gevonden over domein-namen in Nederland. Ook kan hier veel jurisprudentie gevonden worden.

Telecommunicatierecht en ongewenste communicatie

Op de website van de ACM (voorheen: OPTA) kan het laatste nieuws op het gebied van telecommunicatierecht en jurisprudentie gelezen worden.

Via het Bel-me-niet register kan je je afmelden voor ongevraagde telefoontjes.

Per 1 oktober 2009 kunnen naast particulieren ook bedrijven, die spam ontvangen, een klacht indienen op www.spamklacht.nl

Computercriminaliteit

Op de website meldpunt Cybercrime kunt u melding maken van kinderporno of van radicale en terroristische uitingen op internet. Het kan de basis zijn voor verdere actie van politie, justitie of veiligheidsdiensten. Maar let op: een melding maken via deze site is niet hetzelfde als aangifte doen. Bij een aangifte stel je de politie officieel in kennis van een strafbaar feit. De politie maakt dan een proces-verbaal op. Aangifte kan gedaan worden bij de plaatselijke politie.

Op de website Security.nl is het laatste nieuws op het gebied van computercriminaliteit te lezen.

De overheidsinstantie Govcert houdt zich bezig met de ICT-veiligheid in Nederland. In het trendrapport is te lezen over computercriminaliteit in Nederland.