Geld verdienen met betaalgegevens

Het is ondertussen al geen nieuws meer dat de ING het plan heeft aangekondigd een proef te willen starten waarbij de betaalgegevens van klanten worden gedeeld met andere bedrijven. Deze bedrijven zouden dan persoonsgebonden aanbiedingen kunnen doen aan de klanten van de ING. In Nederland werd dit voornemen van de ING niet bepaald met open armen ontvangen, maar is dit plan van de ING wel zo onverwacht? Wellicht zat het er een keer aan te komen dat een bankde goudmijn aan persoonsgegevens waar het op zit wil gaan uitbuiten, maar is dit wenselijk?

Toestemming

Dat de bank alle noodzakelijke gegevens al lang tot haar beschikking heeft, betekent niet dat ze hiermee mogen doen wat ze willen. De meeste banken geven al adviezen en inzicht in je uitgavenpatroon. Door middel van allerlei mooi gekleurde diagrammen wordt mij nu in één oogopslag duidelijk hoe ik mijn geld blijkbaar maandelijks verdeel over allerlei posten. Hoe de …

Lees Meer

HvJ: website met illegale inhoud blokkeren is toegestaan

Een Duits en een Oostenrijks bedrijf maakten, als houders van de auteursrechten op verschillende films, bezwaar tegen het illegaal openbaarmaken van films als stream of download op het internet. Ook tussenpersonen, zoals ISP’s, kunnen een verbod opgelegd worden wanneer hun diensten worden gebruikt om inbreuk te maken op een auteursrecht. De Oostenrijkse ISP UPC Telecom Wien werd dan ook door de rechter bevolen om de toegang tot een illegale streaming- en downloadwebsite te blokkeren. Het Hof van Justitie heeft bepaald dat een dergelijk verbod gerechtvaardigd is.

In essentie gaat het hier om de voortdurende strijd tussen verschillende fundamentele rechten, namelijk het recht op bescherming van intellectuele eigendomsrechten van de filmbedrijven, het recht op vrijheid van ondernemerschap van de ISP en het recht op vrijheid van informatie van alle internetgebruikers. Nationale rechters zullen moeten zoeken naar een rechtvaardig evenwicht tussen deze grondrechten.

Na deze uitspraak is het duidelijk geworden dat rechters …

Lees Meer

Hoe kan je anoniem appen?

Sinds de overname twee weken geleden van mobiele berichtendienst Whatsapp door Facebook is een massale overstap gaande naar alternatieve berichtendiensten zoals de apps Telegram en Treema . Een verklaring voor deze overstap kan zijn dat gebruikers niet willen dat Facebook ook weet met wie je appt en misschien wel waarover. Door dit soort overnames ontstaat een concentratie van data over een steeds groter wordend terrein van het privéleven van de gebruiker.

Persoonsgegevens zijn zeer waardevol voor bedrijven. Zo kan er nog gerichter worden geadverteerd en kunnen gegevens worden gedeeld voor onbekende toekomstige doelen. Ook zijn al deze gegevens een goudmijn voor geheime diensten. In plaats van een  ‘gratis’ en ‘privé berichtendienst betaalt de gebruiker in feite met haar privacy.

Waarom zou je er dan niet voor betalen? Een andere kijk op ‘gratis’ apps doet een ander licht schijnen op betaalde varianten van mobiele berichtendiensten. Voorbeelden zijn Treema, …

Lees Meer

Linken toegestaan? Part I

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft onlangs bepaald dat je mag linken naar een auteursrechtelijk beschermd werk, zolang dat werk door of met toestemming van de auteursrechthebbende op internet is geplaatst.  Deze vraag is van belang, omdat slechts met toestemming van de auteursrechthebbende een werk openbaar mag worden gemaakt.

In de Svensson zaak hadden auteurs van nieuwsberichten van het Zweedse Göteborgs-Posten de nieuws-aggregator Retriever aangeklaagd voor het verzamelen van links naar hun artikelen, zonder hun toestemming. Volgens het Hof is een link alleen een auteursrechtelijke openbaarmaking als er sprake is van een mededeling van het werk naar een (nieuw) publiek. Het linken naar nieuwsberichten was in dit geval wel een mededeling, maar er was geen sprake van een nieuw publiek dat toegang had tot het werk. Iedereen met toegang tot het internet kon het werk namelijk al raadplegen en een link had …

Lees Meer

The idea is to occupy Facebook with art…

Een nieuwe hype op Facebook is het aanbod van selfies en andere soortgelijke non-culturele posts af te wisselen met een foto van een piece of art van een actual artist. Op zich interessant, ook juridisch. Het plaatsen van een selfie mag namelijk altijd,  maar het plaatsen van een foto van een kunstwerk op Facebook is niet zonder meer toegestaan.

Ten eerste rust op een kunstwerk auteursrecht. Dit houdt in dat degene die een bepaald kunstwerk heeft gemaakt de exclusieve bevoegdheid heeft om dit kunstwerk te exploiteren. Te verveelvoudigen dan wel openbaar te maken. Het maken van een foto van een kunstwerk wordt gezien als een verveelvoudiging, waarvoor in beginsel toestemming nodig is van de kunstenaar. Een uitzondering hierop is kunst op openbare plaatsen, zoals een standbeeld op een rotonde, waarvan wel foto’s mogen worden gemaakt. Zonder toestemming van de kunstenaar of de rechthebbende is het verboden om een foto van …

Lees Meer

Is downloaden uit illegale bron verboden?

Het is een steeds terugkerende vraag: ‘Is het downloaden uit illegale bron verboden?’ Tot op heden is deze – voor de gemiddelde Nederlandse consument toch vrij belangrijke – vraag nog onbeantwoord gebleven. Door de wisselende uitspraken in de media en de wetgeving was het voor downloadend-Nederland een grote digitale snoepwinkel. Toch brengt logisch verstand ons in dit geval al een eind op weg; wat offline niet door de beugel kan wordt vaak ook online niet geaccepteerd. In de conclusie van de Advocaat-Generaal (hierna: AG) wordt een duidelijke weg ingeslagen. De AG heeft een adviserende functie bij het Hof van Justitie, de hoogste rechterlijke instelling van de Europese Unie.

Wat ging eraan vooraf

In de zaak tussen ACI e.a., dit zijn producenten en leveranciers van blanco dragers, en Stichting de Thuiskopie heeft de Hoge Raad vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Deze reeks prejudiciële vragen heeft vooral betrekking …

Lees Meer

Streamen in de trein

Niets is fijner dan jezelf  tijdens je lange treinreis af te zonderen van iedereen om je heen. Sinds de NS samen met T-Mobile de mogelijkheid biedt om te internetten in de trein is dit werkelijkheid geworden. Vanuit je stoel, verbonden via je smartphone, laptop of tablet. Sinds kort wordt deze mogelijkheid echter beperkt. Door het grote succes van internet in de trein, kwam er steeds meer vraag naar het draadloze netwerk. Door deze overbelasting van het netwerk ontstond er een traag netwerk.

Aangezien in Nederland netneutraliteit verplicht is gesteld mogen internetaanbieders de toegang tot specifieke inhoud of applicaties niet blokkeren. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat aanbieders ook geen apart tarief mogen rekenen voor diensten zoals WhatsApp of Skype.

T-Mobile kan zich in dit geval echter beroepen op een uitzondering. Aangezien de internetverbinding maar een bepaalde capaciteit bevat is het mogelijk om het internetverkeer te belemmeren om te voorkomen dat het netwerk overbelast …

Lees Meer

Geldclaims voor beelden met copyright terecht?

Onlangs heeft de schrijver Kluun zijn website op zwart gezet. Dit uit protest tegen torenhoge rekeningen die hij kreeg voor het gebruik van plaatjes met copyright. Ook heeft hij een oproep geplaatst aan bloggers om zich te melden als zij ooit een dreigbrief met een geldclaim van (de advocaat van) een fotograaf hebben gehad – vanwege een door hen geplaatste foto bij een blogje. Kluun wil een principiële strijd voeren tegen deze praktijken van fotografen. In een interview op radio 1 worden Kluun en de directeur van de Fotografenfederatie het niet eens over de precieze betekenis van hetcitaatrecht. Hoe zit het nu precies met het auteursrecht en het citaatrecht? Zijn er gevallen waarin u zonder problemen een foto mag gebruiken?

Uitzondering op het auteursrecht

Volgens de Auteurswet kan een foto door het auteursrecht worden beschermd. Dit betekent dat een fotograaf het alleenrecht heeft om zijn foto te publiceren en/of te kopiëren. Voor het plaatsen van een (gedeelte van een) foto op een …

Lees Meer

De bescherming van domeinnamen

Met de groei van internet is ook het belang van domeinnamen sterk toegenomen. Een opvallende of goed klinkende domeinnaam kan vele bezoekers opleveren. Wie met zijn bedrijf goed vindbaar wil zijn op internet heeft dus een unieke domeinnaam nodig. Als een ander bedrijf (bijna) dezelfde naam gebruikt kan dat erg vervelend zijn.

Kun je je domeinnaam laten beschermen?

In beginsel geldt dat de eerste die een domeinnaam koopt, eigenaar wordt van deze domeinnaam. Wanneer een domeinnaam niet in gebruik is, kan iedereen deze dus kopen. Er is geen domeinnaamwet die regelt wie een domeinnaam mag aanschaffen en wanneer het gebruik van een bepaalde domeinnaam verboden kan zijn.

Hoe kan ik dan mijn domeinnaam beschermen?

Hoewel er geen speciale domeinnaamwet is, kan het gebruik van een domeinnaam in strijd zijn met rechten van anderen. De meest voorkomende vorm hiervan is dat het gebruik van een domeinnaam in strijd is met een …

Lees Meer

Aansprakelijkheid op het internet anno nu

Geschreven in het kader van 20 jaar XS4ALL, dat sinds 1993 bestaat.

In 1993 moest je nog een echte geek zijn, wilde je een website in de lucht krijgen, tegenwoordig is het kinderspel om een blog te openen. Ook juridisch is er een hoop veranderd. In 1993 was het internet praktisch ongereguleerd, maar anno 2013 zijn er talloze regelingen die de praktijk in goede banen moeten leiden. Wie kan er tegenwoordig bijvoorbeeld aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud op een website? Hier volgen de belangrijkste regels.

Beheerder is aansprakelijk

Wie een website beheert, is in principe verantwoordelijk voor de inhoud van de website. Dit betekent dat u als beheerder kunt worden aangesproken op onrechtmatige inhoud, zoals smaad of laster of inbreuk op iemands auteursrecht. In sommige gevallen kan het gebeuren dat u schadevergoeding moet betalen als er onrechtmatige uitingen zijn gedaan op uw website. Als u alleen zelf uw website bijhoudt, …

Lees Meer