1. Bibi Bartels

Bibi Bartels

Bibi Bartels studeert Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar Bachelor Rechtsgeleerdheid heeft zij een semester aan de University of New South Wales in Sydney gestudeerd, waar zij onder andere het keuzevak Intellectual Property Law volgde. Daar is haar interesse in het intellectuele eigendomsrecht gewekt. Bij thuiskomst wilde zij kennismaken met een ander belangrijk aspect van het informatierecht, privacy. Dit deed zij door haar scriptie te schrijven over politieke microtargeting en de bedreigingen voor het privacy- en kiesrecht die dit verschijnsel met zich mee brengt. Na het afronden van haar Bachelor wist Bibi zeker dat zij haar studie wilde vervolgen in dit rechtsgebied. Ter voorbereiding op de master Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam liep zij stage bij een toonaangevend informatierecht kantoor in Amsterdam. Daar werd haar interesse in het informatierecht alleen maar werd bevestigd. In haar vrije tijd houdt Bibi van reizen, gastronomie en een feestje.

Binnen Clinic is Bibi naast haar taak als legal advisor verantwoordelijk voor het leggen van contacten met start-ups en het beheren van de infomail.