• Het recht om vergeten te worden op Google

  door Babette Dol Ongepaste foto’s die als eerste hit bovenkomen als je aanstaande werkgever jouw naam op Google intypt, of bepaalde informatie waarvan je niet wilt dat het nog steeds met jou geassocieerd wordt. Hoewel het recht om vergeten te worden al in 2014 door het Hof van Justitie van…

 • Privacy Register lancering

  Onder de naam Privacy Register heeft Clinic het afgelopen jaar gewerkt aan de uitwerking van een open standaard waarmee organisaties kunnen voldoen aan art. 30 AVG (de verplichting om een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden). De eerste versies van de open standaard en de open source web applicatie staan nu online op https://privacyregister.eu. …

 • Bedrijfsgeheimen

  In Nederland wordt de bescherming van een bedrijfsgeheim meestal ingeroepen door een beroep te doen op onrechtmatige daad of wanprestatie. Maar dat gaat veranderen: uiterlijk op 9 juni 2018 komt er een Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Voor ondernemers brengt dit de vraag: wat gaat er dan precies veranderen en wat kan…

 • Individuele rechten uit de AVG

  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Dat organisaties druk bezig zijn om te voldoen aan de nieuwe eisen uit de AVG is bekend, maar wat houdt de AVG nu precies in voor jou, als een…

 • Handelsnaam

  Het kan zo zijn dat u een handelsnaam voert die ook door een ander wordt gevoerd of die daar heel erg op lijkt. Dit kan verwarring opleveren bij uw klanten of afnemers. Wanneer kunt u hier iets tegen doen?  Verwarring De verwarring kan of van ‘directe’ aard of van ‘indirect’…

 • Wanneer mag ik een (basis)school een musical of theatervoorstelling opvoeren?

  Het opvoeren van een musical is een leuke gelegenheid voor leerlingen om zelf iets te organiseren en op creatieve wijze bezig te zijn. Wat veel enthousiaste leerlingen en leraren alleen niet weten, is dat er auteursrechten rusten op veel musicals en voorstellingen. Alleen met toestemming mogen de leerlingen deze opvoeren.…

 • Algemene informatie: Consumenten- en contractenrecht

  Iedere dag hebben we wel te maken met het sluiten van overeenkomsten: van het boodschappen doen bij de supermarkt tot het afsluiten van een nieuw telefoonabonnement. Meestal hoeven we hier niet bij na te denken, maar soms kunnen er problemen ontstaan. Hieronder daarom een uiteenzetting wat een aantal belangrijke zaken.…

 • Nietigheid en vernietigbaarheid van overeenkomsten

  Nietigheid brengt met zich mee dat de overeenkomst in beginsel geen rechtsgevolg heeft, de overeenkomst is nimmer rechtsgeldig geweest. In geval van vernietigbaarheid gaat het om de bevoegdheid van een partij om in bepaalde gevallen de overeenkomst ongeldig te verklaren. Het verschil is dat de vernietigbare overeenkomst geldig blijft, alvorens…