• Mag ik een stiekem opgenomen gesprek openbaar maken?

  Vooropgesteld, het is strafbaar een gesprek op te nemen als je zelf niet deelneemt aan het gesprek en je dit gesprek ook niet in opdracht van een van de deelnemers opneemt. Zonder eigen deelname aan een gesprek of toestemming, mag je een gesprek niet opnemen en dus ook niet openbaar maken zonder…

 • Hoe kan mijn organisatie voldoen aan artikel 30 van de AVG?

  Het Privacy Register is een gemakkelijk en gratis privacy management systeem dat is gebaseerd op het idee dat AVG verwerkingsregisters gestandaardiseerd en open zouden moeten zijn. Het Privacy Register stelt middelgrote en kleine organisaties in staat om te voldoen aan artikel 30 van de AVG. Dit artikel vereist dat organisaties…

 • Ik wil een auteursrechtelijk beschermd werk in het onderwijs gebruiken. Moet ik hiervoor aan de auteursrechthebbende toestemming vragen?

  De verveelvoudiging of openbaarmaking (lees: gebruik) van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst zonder toestemming is een inbreuk op het auteursrecht. Hierop bestaan enkele uitzonderingen. Een daarvan is de onderwijsexceptie. Als inbreuk wordt niet beschouwd een openbaarmaking of verveelvoudiging van gedeelten van een werk (niet het gehele werk) indien…

 • Hoe verwijder ik zoekresultaten uit een zoekmachine?

  Als je gebruik wil maken van het ‘recht om vergeten te worden’ omdat je van mening bent dat bepaalde informatie in de resultaten van een zoekmachine onjuist of niet langer relevant is, dan kun je een verzoek tot verwijdering indienen bij de desbetreffende zoekmachine, ofwel een vergeetverzoek:  Om je gegevens…

 • Ik stream films of series van illegale bronnen. Mag dit?

  In 2017 is een uitspraak geweest van het Europese Hof van Justitie waarin duidelijk werd dat niet alleen downloaden van materiaal uit illegale bron verboden is, maar ook streamen van media uit illegale bronnen. Bij streamen wordt een tijdelijke kopie gemaakt op het apparaat dat de gebruiker in staat stelt te streamen. Dat is…

 • Ik heb een abonnement dat zomaar met een jaar (stilzwijgend) is verlengd. Mag dat?

  Sinds 2011 is de ‘Wet van Dam’ van kracht geworden. Dit houdt kort gezegd in dat consumenten hun langlopende abonnementen elke maand mogen opzeggen. Dit recht van opzeggen ontstaat na de eerste stilzwijgende verlenging. Voorbeeld: op 1 juli 2015 heb je een abonnement bij een sportschool afgesloten. Bij dit abonnement…

 • Portretrecht onder de AVG

  door Barbara Mooij Het portretrecht is een oud recht dat de privacy van geportretteerden beschermt. De geportretteerde moet toestemming geven voor de openbaarmaking van de afbeelding, tenzij er sprake is van een uitzondering. Met de inwerkingtreding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) overlapt een deel van de bescherming van het…