Individuele rechten uit de AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Dat organisaties druk bezig zijn om te voldoen aan de nieuwe eisen uit de AVG is bekend, maar wat houdt de AVG nu precies in voor jou, als een organisatie je gegevens verwerkt? In deze bijdrage gaan we in op de belangrijkste veranderingen voor jouw rechten die de verordening met zich mee brengt.

Recht op inzage

De AVG geeft jou het recht om aan een organisatie te vragen welke gegevens zij van jou hebben.[1] Hierdoor krijg je meer inzicht in de verzameling van je persoonsgegevens. Daarnaast dient de organisatie bij een inzageverzoek ook de volgende gegevens te verstrekken:

 • de reden achter het verwerken van persoonsgegevens;
 • welke soorten persoonsgegevens worden verzameld, en waarom;
 • of de persoonsgegevens met andere organisaties worden gedeeld, en welke;
 • hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard;
 • welke privacyrechten je hebt;
 • dat je een klacht kan indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, en
 • van welke organisatie de persoonsgegevens zijn verkregen, indien de organisatie deze niet zelf heeft verzameld.

Het recht op rectificatie

Dit betekent dat je onjuiste persoonsgegevens kunt laten wijzigen of aanvullen als deze onvolledig zijn.[2]

Recht op beperking
In bepaalde situaties heb je een recht op beperking van het gebruik van hun persoonsgegevens door een organisatie.[3] Dit is het geval wanneer:

 • de persoonsgegevens mogelijk onjuist zijn;
 • de verwerking onrechtmatig is;
 • de gegevens niet meer nodig zijn, of
 • je bezwaar maakt tegen het verwerken van je persoonsgegevens.

Recht om vergeten te worden

Nieuw in de AVG is het recht om vergeten te worden.[4] Dit recht houdt in dat een organisatie in een aantal gevallen persoonsgegevens moet wissen als je dit verzoekt. Je hebt dit recht wanneer:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn;
 • je jouw toestemming intrekt;
 • je bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, of
 • je jonger bent dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verkregen bij het gebruik van een online dienst.

Recht van bezwaar

Als een organisatie persoonsgegevens verwerkt vanwege een taak van algemeen belang of als de organisatie een gerechtvaardigd belang heeft, dan heb je het recht om bezwaar te maken hiertegen.[5] Dit is alleen anders als de organisatie kan aantonen dat de redenen voor de verwerking zwaarder wegen dan het bezwaar. Als de organisatie persoonsgegevens verwerkt voor direct marktering, dan heb je altijd het recht om hiertegen bezwaar te maken.

Recht op dataportabiliteit

Dit recht houdt in dat je ervoor kan kiezen om de gegevens naar een andere organisatie te laten sturen of de gegevens zelf te ontvangen.[6] De redenering achter het recht op dataportabiliteit is je makkelijker van de ene naar de andere aanbieder kan overstappen. Je hoeft je dan minder in te spannen.

Profilering

Profilering, ook wel bekend als profiling, is het opbouwen van een profiel rond jou. Dit profiel kan bestaan uit informatie over je gezondheid, economische situatie of interesses. Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan profilering wanneer dit voor je rechtsgevolgen meebrengt.[7]

Heb je vragen over jouw rechten bij het verwerken van jouw persoonsgegevens? Dien dan een aanvraag in via het aanvraagformulier.

Door: Bilge Harmankaya

 

[1] Artikel 15 AVG.

[2] Artikel 16 AVG.

[3] Artikel 18 AVG.

[4] Artikel 17 AVG.

[5] Artikel 21 AVG.

[6] Artikel 20 AVG.

[7] Artikel 22 AVG.