• Individuele rechten uit de AVG

    Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Dat organisaties druk bezig zijn om te voldoen aan de nieuwe eisen uit de AVG is bekend, maar wat houdt de AVG nu precies in voor jou, als een…