1. Financiering

Financiering

Stichting de Clinic of “Clinic” is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Clinic heeft het RSIN 819821354. Ons postadres is Anne Frankstraat 121 1018 BZ Amsterdam.

Clinic stelt zich ten doel om specialistisch juridisch advies te verstrekken op het gebied van Technologie, Media en Communicatie aan minder vermogende particulieren en kleine – al dan niet startende – ondernemingen.

De operationele werkzaamheden van Clinic worden uitgevoerd door masterstudenten met bijzondere affiniteit met het intellectuele eigendomsrecht en het informatierecht: de Clinic’ers. Lees hieronder meer over ons beleidsplan, actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording in onze jaarplan, -verslagen en -rekeningen. Clinic is afhankelijk van donateurs.

Zie de huidige samenstelling van het bestuur van Clinic op de overzichtspagina. Clinic heeft geen beloningsbeleid voor bestuur of voor personeel. Clinic keert geen beloningen uit.

Jaarplannen
Jaarrekeningen