De Sleepnetwet: maar ik heb toch niets te verbergen?

Op 21 maart a.s. mogen we ons richting de stembus begeven om onze stem te laten gelden over de WIV, ook wel bekend als de Sleepnetwet. Een aantal weken geleden werd al bekend dat de vijf Amsterdamse studenten die het initiatief voor een raadgevend referendum over de Sleepnetwet hebben genomen, de vereiste drempel van 300.000 handtekeningen hebben gehaald.

Hoewel de Sleepnetwet een ‘hot item’ is, blijven de implicaties van de wet voor de meeste mensen nog vaag. Dit artikel gaat in op (een deel van de) inhoud van de Sleepnetwet en welke implicaties de sleepnetwet heeft voor de gewone burger. Het artikel heeft tot doel de lezer kort te informeren voordat hij richting de stembus gaat.

De Sleepnetwet

De Sleepnetwet breidt de bevoegdheden van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten per 1 januari 2018 uit. Momenteel mogen inlichtingendiensten telecommunicatie oppikken uit de lucht. Daarnaast mogen de inlichtingendiensten inbreken op kabels, maar alleen gericht, bijvoorbeeld in het geval van een verdacht individu.

Vandaag de dag verloopt veel communicatie via koperlijnen of glasvezelkabels; dit heeft tot gevolg dat de inlichtingendiensten onder het huidige stelsel een groot deel van de communicatie missen. Vanaf 1 januari kunnen de inlichtingendiensten tijdens hun zoektocht naar de juiste informatie heel veel irrelevante informatie van gebruikers van bijvoorbeeld Facebook ‘meeslepen’.

Welke implicaties heeft de Sleepnetwet voor mij?

De hamvraag is natuurlijk welke implicaties de Sleepnetwet voor de ‘gewone burger’ heeft. Het argument ‘maar ik heb toch niets te verbergen’ gaat al lang niet meer op. Iedereen heeft iets te verbergen, of dat nu je pincode, bedgeheimen of eigen mening betreft. Deze gegevens mogen straks allemaal worden ‘meegesleept’ door de inlichtingendiensten. Zo hebben de inlichtingendiensten straks de bevoegdheid om bijvoorbeeld:
– Een hele wijk af te luisteren wanneer er een verdacht persoon in woont;
– Alle geautomatiseerde apparaten te hacken. Denk aan je telefoon, computer of smart-tv;
– Een geheime DNA-databank aan te leggen waar iedereen in terecht kan komen;
– Verzamelde data te delen met buitenlandse inlichtingendiensten, ook zonder deze eerst te analyseren.
Bron: sleepwet.nl.

Het kwalijke aan het bovenstaande is, naast het feit dat er gegevens worden verzameld die je liever voor jezelf houdt, dat er een zogenaamd ‘chilling effect’ kan optreden. Als je weet dat je wordt bekeken, ga je je anders gedragen. Vergelijk het met een bewakingscamera van de overheid die in je woonkamer wordt opgehangen. Je past dan toch iets beter op wat je zegt en loopt niet meer zo makkelijk in je nakie rond. Dit publieke debat gaat over een heel fundamentele vraag: waar trekken we de grens?

Wij roepen iedereen op om op 21 maart 2018 te gaan stemmen. Niet alleen omdat slechts wanneer de kiesdrempel van 30% wordt gehaald, het raadgevende referendum geldig wordt verklaard, maar ook omdat wij het van belang achten dat zo veel mogelijk mensen weten wat de Sleepnetwet nu impliceert. Op deze manier geven we samen nog meer ruchtbaarheden aan het debat.

Door Gianna Hendriks