Britse rechter legt ISP verplichting op om Popcorn Time te blokkeren

Het Britse High Court heeft geoordeeld over de positie van Internet Service Providers (ISP’s) bij het bieden van toegang tot de websites met Popcorn Time software. De rechter heeft bepaald dat ISP’s verplicht zijn om deze sites te blokkeren. Dit is een interessante uitspraak, aangezien een vergelijkbare zaak op dit moment bij de Hoge Raad ligt. Dit roept de vraag op in hoeverre een blokkade een geschikt middel is om inbreuk te voorkomen. De eisers in deze zaak zijn grote Amerikaanse filmproducenten, zoals: Twentieth Century Fox, Universal City Studios, Warner Bros. en Paramount Pictures. Deze partijen traden op tegen de massale inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten. Popcorn Time is een programma dat aan gebruikers, zonder betaling, een zeer omvangrijk aanbod aan films en series beschikbaar stelt. Dit programma streamt films naar de computers van gebruikers. Gebruikers kunnen aldus films of series  bekijken zonder dat zij deze eerst compleet hoeven te downloaden.  De code van Popcorn Time kan worden aangemerkt als “open source”, hetgeen betekent dat iedereen vrij is om voort te bouwen op de bestaande code. Zo kunnen er verschillende varianten op dit programma bestaan, zoals Time4Popcorn en Flixtor. Lees hier onze eerdere column over  streamingprogramma’s. Popcorn Time werkt door middel van torrents. Terwijl de gebruiker een video kijkt, downloadt en uploadt hij gedurende het kijken stukjes van de video. Zodra een film gestart is, zoekt het programma naar beschikbare verzenders (peers) die tevens op dat moment de video bekijken. Indien voldoende personen op dat moment online zijn en de video bekijken, wordt het voor de gebruiker ook mogelijk om de video af te spelen. Het staat vast dat Popcorn Time een illegale dienst is, aangezien het vrijwel altijd auteursrechtelijk beschermd materiaal betreft dat geupload of gedownload wordt. Er geldt in Nederland immers een downloadverbod en bij het gebruik van deze dienst doet de gebruiker niets anders. Het High Court maakt duidelijk dat het onrechtmatig handelen van de websites die de software aanbieden ligt in het faciliterende karakter van hun aanbod. Hoewel zij niet zelf direct een inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbenden (zij maken immers niet zelf kopieën of maken deze openbaar), maken zij het mogelijk dat anderen dit doen. Dit is een indirecte inbreuk. De Britse rechter vindt een blokkade nodig ter voorkoming van het inbreukmakende handelen, tot de vreugde van de filmstudio’s. In Nederland is over een potentiële blokkade jegens Popcorn Time nog niet geprocedeerd. Op dit moment loopt een procedure over Pirate Bay en de mogelijke verplichting van Ziggo en XS4ALL om toegang tot deze torrent-website te blokkeren. In deze procedure, geïnitieerd door stichting BREIN, heeft het gerechtshof laten blijken dat effectiviteit (doeltreffendheid) van een maatregel wel degelijk een rol speelt. Wanneer een ISP een maatregel wordt opgelegd, dan dient deze in redelijke verhouding te staan tot het daarmee beoogde doel. Het hof vond dat de blokkade niet effectief was, aangezien onderzoeken aangaven dat het torrentverkeer sinds de blokkade niet was afgenomen. De gebruikers van torrents wisten namelijk met gemak de blokkade te omzeilen door bijvoorbeeld andere bittorrentwebsites te gebruiken. Of de Hoge Raad zal oordelen in overeenstemming met de Engelse High Court is nog maar de vraag, gezien de twijfelachtige effectiviteit van een blokkade. Tim Kuik van stichting BREIN is in ieder geval hoopvol. Hij geeft aan dat de nauwe verwevenheid van Popcorn Time met bittorrentwebsites ertoe kan leiden dat het oordeel van de Hoge Raad ook de streamingdienst ontkracht. “Als je de bittorrentsite erachter blokkeert, dan werkt Popcorn Time niet meer”, zo stelt Kuik. “We gaan die toevoerende sites offline halen of laten blokkeren.” We houden onze lezers op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Bron: webwereld.nl Darya Bondarchuk, mei 2015