Het online bestellen van namaakproducten: mag dat?

Goedkope (Chinese) webshops zoals AliExpress worden steeds populairder voor de aankoop van telefoonhoesjes, kleding en schoenen. Deze websites hebben werkelijk alles te koop tegen lage prijzen. Ook verkopen de websites een groot aantal merkproducten. Bij het bestellen van dit soort producten loopt u echter een risico: in plaats van echte merkproducten zou het zomaar kunnen dat u in plaats van echte merkkleding of schoenen namaakproducten bestelt. Of nog vervelender: de producten komen nooit aan en worden bij de douane vernietigd. In dat geval riskeert u ook nog een boete.

Namaakproducten zijn producten waarop een merk is aangebracht zonder toestemming van de merkhouder. Bekende voorbeelden zijn producten die zijn voorzien van een Nike “swoosh”, Louis Vuitton logo of de drie strepen van Adidas. Daarnaast is het ook niet toegestaan om namaakproducten te verhandelen, in te voeren of door te verkopen. Indien u namaakproducten bestelt en deze laat importeren in de Europese Unie, handelt u onrechtmatig jegens de merkhouder.

Indien de douane een pakketje aantreft met namaakproducten, dan zullen zij uw bestelling in beslag nemen en de merkhouder op de hoogte stellen van het aangetroffen namaakproduct. De merkhouder kan dan nader onderzoek instellen om te kijken of het inderdaad om namaak gaat. Dit levert voor de merkhouder bijkomende kosten op. Zo moet het product worden tegengehouden door de douane en dient het uiteindelijk afgevoerd en vernietigd te worden. Deze kosten mag de merkhouder op u verhalen.

Wordt een namaakproduct dat voor u bestemd is aangetroffen bij de douane, dan is de kans dus aanwezig dat u een sommatiebrief zult ontvangen van de merkhouder of diens vertegenwoordiger. Hierin zal een vergoeding gevraagd worden voor de kosten die de merkhouder door uw bestelling heeft moeten maken bij de douane. Tevens zal vaak gevraagd worden om een onthoudingsverklaring te tekenen. Dit betekent dat als u in de toekomst nog een keer namaakproducten bestelt, u ook nog het risico loopt op een contractuele boete. Een bekende vertegenwoordiger van merkhouders dat dergelijke sommatiebrieven verstuurd is React. React is een coöperatieve vereniging die namens een groot aantal merkhouders optreedt om de handel in namaakproducten tegen te gaan, bijvoorbeeld door de kosten voor vernietiging van geïmporteerde namaakproducten op u te verhalen. React vertegenwoordigt onder andere Converse, Apple, Adidas, Gucci, Nike en allerlei andere grote merken.

Indien u niet aan de schikkingsvoorwaarden uit de sommatiebrief wilt voldoen, dan staat het de betrokken merkhouder vrij om verdere juridische stappen te ondernemen en een gerechtelijke procedure te starten. U heeft immers door het importeren van namaakproducten merkinbreuk gepleegd, wat onrechtmatig is. Het verweer dat u niet wist dat er sprake was van namaak gaat hierbij niet op: dit is niet relevant om te bepalen dat er sprake is van merkinbreuk.

U dient dus goed op te letten voordat u online een “merk” product bestelt. Als een product bijvoorbeeld een onverwacht lage prijs heeft, niet duidelijk is wie de verkoper is of het op een ongebruikelijke website wordt aangeboden zal er waarschijnlijk sprake zijn van namaak. Hiermee neemt u het risico op een boete van de douane of een eventuele procedure op de koop. Vanwege al deze bijkomende kosten en juridische rompslomp is het dus sterk af te raden om namaakproducten online te bestellen. Mocht u toch graag een goedkoop paar schoenen willen, is een vliegticket wellicht goedkoper: een namaakproduct meenemen uit het buitenland voor eigen gebruik is namelijk wél toegestaan.

Door: Esmée Westveen