1. Steyn de Wolf

Steyn de Wolf

Steyn de Wolf heeft zijn bachelor Rechtsgeleerdheid afgrond aan de Universiteit van Amsterdam, waarna hij in 2022 is begonnen aan een LL.M. in de VS, New Orleans. Tijdens zijn studie heeft Steyn op meerdere vlakken praktijkervaring gedaan bij verschillende kantoren. Momenteel is hij werkzaam bij Hogan Lovells Amsterdam als werkstudent Data Privacy & Cybersecurity. Tijdens het schrijven van zijn bachelorscriptie over het schadevergoedingen voor onrechtmatige doorgifte van persoonsgegevens, is zijn interesse voor privacyrecht aangewakkerd. In de VS schreef Steyn zijn scriptie over Privacy in Death, waarbij de focus lag op het privacyrecht van nabestaanden. Omdat Steyn graag maatschappelijk wil bijdragen en meer kennis in de praktijk wil toepassen, heeft hij zich aangesloten bij Clinic Law Incubator.

Binnen Clinic is Steyn, naast zijn functie als juridisch adviseur, verantwoordelijk voor het coördineren van de startup begeleiding en het organiseren van workshops.