1. Pien Ebbink

Pien Ebbink

Foto door Elgar Weijtmans

Pien  Ebbink (1995) studeert Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar bachelor Rechtsgeleerdheid heeft zij een semester aan  Københavns  Universitet  in Denemarken gestudeerd, waar zij onder meer de vakken  Privacy & Data  Protection  Law en  Intellectual  Property  Law  heeft gevolgd. Pien heeft haar bachelor afgerond met een scriptie over het recht om vergeten te worden in het handelsregister. Aansluitend heeft zij een minor Privacy Studies gedaan aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. Ook heeft zij  stage gelopen  bij een toonaangevend informatierecht kantoor in Amsterdam. Na afronding van haar studie hoopt Pien op internationaal niveau werkzaam te zijn als Privacy advocaat. In haar vrije tijd bezoekt Pien graag musea. Reizen is haar grootste passie. Binnen  Clinic  is Pien naast haar functie als juridisch adviseur mede verantwoordelijk voor het verdelen van de aanvragen en het coördineren van de  start-up  begeleiding.