1. Home
  2. Ik wil een auteursrechtelijk beschermd werk in het onderwijs gebruiken. Moet ik hiervoor aan de auteursrechthebbende toestemming vragen?

Ik wil een auteursrechtelijk beschermd werk in het onderwijs gebruiken. Moet ik hiervoor aan de auteursrechthebbende toestemming vragen?

De verveelvoudiging of openbaarmaking (lees: gebruik) van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst zonder toestemming is een inbreuk op het auteursrecht. Hierop bestaan enkele uitzonderingen. Een daarvan is de onderwijsexceptie. Als inbreuk wordt niet beschouwd een openbaarmaking of verveelvoudiging van gedeelten van een werk (niet het gehele werk) indien het uitsluitend ter toelichting van het onderwijs dient, voor zover dit door het beoogde, niet-commerciële doel wordt gerechtvaardigd. Een werk dat als vervanging van het onderwijs geldt valt niet onder de onderwijsexceptie. Wel gelden er enkele eisen om te voldoen aan de onderwijsexceptie: 
i. Het werk waaruit is overgenomen is rechtmatig openbaar gemaakt; 

ii. Het overnemen is in overeenstemming met de regels van het maatschappelijke verkeer redelijkerwijs is geoorloofd; 

iii. De persoonlijkheidsrechten van de auteursrechthebbende worden in acht genomen; 

iv. Voor zover redelijkerwijs mogelijk is wordt de bron, en de naam van de maker, op een duidelijke wijze vermeld; 

v. Aan de maker wordt een billijke vergoeding betaald. De hoogte hiervan is afhankelijk van wat in de betreffende branche gebruikelijk is. Doorgaans wordt er aangesloten bij de gemiddelde gebruikelijke royaltyvergoeding.  

Geupdate op 24 mei 2021

Was dit artikel nuttig?

Hulp nodig?
Kunt u het antwoord dat u zoekt niet vinden? Geen zorgen en dien een vraag in!
VRAAG INDIENEN