1. Vera Jansen

Vera Jansen

Vera heeft haar bachelor Rechtsgeleerdheid in Utrecht cum laude afgerond. Vanwege haar brede interesse heeft Vera haar bachelor een jaar verlengd om stages te kunnen lopen en extra vakken te volgen, om zo een goede masterkeuze te kunnen maken. Zo heeft Vera met veel plezier stage gelopen bij Pels Rijcken en Houthoff, waar haar algemene, privaatrechtelijke interesse is bevestigd. De vakken IE-recht en privacy & gegevensbescherming bevielen haar zo goed dat de masterkeuze daarna snel was gemaakt: informatierecht aan de UvA. In haar vrije tijd staat Vera graag in de sportschool om aan krachttraining te doen, maar ze geniet ook erg van een wandeling met een koffie to go.

Naast haar functie als juridisch adviseur is Vera binnen Clinic verantwoordelijk voor de PR.