1. Sara Swinkels

Sara Swinkels

Sara Swinkels heeft in 2018 haar bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht afgerond. Afgelopen collegejaar heeft Sara een tussenjaar gehad, waarin ze meerdere stages heeft gelopen bij onder andere twee vooraanstaande advocatenkantoren met een specialisatie in het intellectuele eigendomsrecht. Het volgen van het vak Beginselen Intellectuele Eigendomsrecht en het lopen van deze stages hebben haar interesse in het IE-recht verder aangewakkerd: na het afronden van haar Master wil Sara graag werkzaam zijn in het intellectuele eigendomsrecht. Om die reden koos zij voor de Master Informatierecht en volgt ze de Master nu met veel plezier. Verder heeft Sara rechtswinkelervaring opgedaan door het vervullen van een bestuursjaar en haar functie als juridisch adviseur bij Stichting Strafrechtswinkel Utrecht. Sara kijkt ernaar uit om komend jaar deze maatschappelijke betrokkenheid voort te zetten bij de Clinic.

Binnen Clinic is Sara naast haar taak als juridisch adviseur, verantwoordelijk voor het verdelen van de aanvragen en het organiseren van de workshops.