1. Roza Rijpkema

Roza Rijpkema

Roza Rijpkema heeft afgelopen studiejaar haar bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) afgerond. Naast haar bachelor nam zij deel aan het Honours programma van de UvA, en heeft zij de extra minor Amsterdam Law Firm (ALF) afgerond. Dit is een virtueel advocatenkantoor waarbinnen je in teamverband aan zo realistisch mogelijke zaken werkt, onder supervisie en in samenwerking met advocatenkantoren, bedrijven en overheidsinstellingen. Daarnaast heeft Roza relevante werkervaring opgedaan tijdens haar vrijwilligerswerk bij Slachtofferhulp Nederland, door cliënten te informeren en bij te staan, en de vordering tot schadevergoeding ter zitting te verdedigen.
Tijdens haar uitwisseling aan Brooklyn Law School in New York heeft zij zich al een semester verdiept in het intellectueel eigendomsrecht, internationaal intellectueel eigendomsrecht en internet recht. Deze uitwisseling bevestigde haar eerdere voornemen om de Master Informatierecht aan de UvA te gaan volgen. Naast haar studie informatierecht maakt Roza ook onderdeel uit van het bestuur van de Studievereniging voor Informatierecht (SViR).


Binnen Clinic is Roza, naast haar taak als juridisch adviseur, verantwoordelijk voor de ICT en het organiseren van de workshops.