Welke informatie wordt door de Clinic verzameld en verwerkt?

Bezoekers

Van de bezoekers van de Clinic website verzamelt de Clinic automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Dit wordt bijgehouden door Piwik, een open-source softwarepakket. Piwik staat zo ingesteld, dat er géén cookies worden ingesteld. Ook respecteren wij DoNotTrack-voorkeuren. IP-adressen worden alleen geanonimiseerd opgeslagen, in de vorm 192.168.xxx.xxx. Op die manier is uw privacy verzekerd.

De informatie die wij opslaan, bestaat onder meer uit de door u gebruikte browser, welke pagina’s er bezocht zijn, welke zoekwoorden u heeft gebruikt, etc. Deze informatie kan ons inzicht bieden in de informatie waarnaar onze bezoekers naar op zoek zijn. Op deze manier kunnen wij onze site permanent verbeteren door (veel-)gezochte zo goed mogelijk vindbaar te maken.

Indien u ook dat niet opgeslagen wilt hebben, bieden wij de mogelijkheid om u volledig uit te schrijven van toekomstige analyse. Hiervoor kunt u middels deze knop een opt-out-cookie instellen:

Cliënten

Van de bezoekers van de Clinic website die met behulp van het aanvraagformulier een vraag indienen, verzamelen wij naast automatisch gegenereerde gegevens, de (persoons)gegevens die in het aanvraagformulier worden verstrekt.

Deelnemer

U kunt van de Clinic toestemming krijgen om informatie toe te voegen aan de Clinic website (“Deelnemer”). Alvorens toestemming wordt verleend, is het noodzakelijk dat u bepaalde informatie verstrekt. Indien toestemming is verleend, verkrijgt u een inlognaam en een wachtwoord.

Voor welke doeleinden gebruikt de Clinic uw gegevens?

Gebruik door de Clinic

In de eerste plaats gebruikt de Clinic de informatie die zij over u heeft verzameld om de diensten aan u te kunnen leveren. De persoonsgegevens die de Clinic van cliënten ontvangt zal zij alleen gebruiken voor het in behandeling (kunnen) nemen en afhandelen van uw aanvraag. De van Deelnemers verkregen persoonsgegevens worden alleen gebruikt in het kader van het verlenen van toegang tot de Clinic website.

Daarnaast kan het voorkomen dat de Clinic u op de hoogte wil stellen van nieuwe ontwikkelingen omtrent haar diensten. Mocht u hiervan geen gebruik willen maken, dan kunt u zich afmelden door een e-mail te zenden aan info@clinic.nl. Een mogelijkheid om af te melden wordt tevens in elk afzonderlijk contact geboden.

De Clinic gebruikt de automatisch gegenereerde informatie voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging.

Verstrekking aan derden

Indien in de toekomst binnen de Clinic een reorganisatie (op welke wijze dan ook) plaatsvindt, kan het nodig zijn dat wij uw (persoons)gegevens moeten overdragen aan een andere organisatie. Verder zullen wij uw persoonsgegevens openbaar maken indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij uw persoonsgegevens echter niet verstrekken aan derden, voor wat voor een doeleinden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing doeleinden. De Clinic kan uw gegevens wel vertrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de diensten aan u en/of voorzover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt de Clinic ze?

Onze website maakt in principe geen gebruik van cookies. Alleen indien u zich wilt uitschrijven voor toekomstige analyse, heeft u de mogelijkheid (zie hierboven) zich uit te schrijven middels een opt-out-cookie. Deze bevat geen persoonlijke gegevens.

Op welke wijze beschermt de Clinic uw persoonlijke informatie?

De Clinic zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens niet langer worden opgeslagen, dan noodzakelijk is. Wij proberen uw aanvragen via het aanvraagformulier altijd binnen 14 dagen af te handelen. Na een maand na aanvraag wordt uw aanvraag automatisch geanonimiseerd.

De Clinic beseft dat sommige aanvragen gevoelige informatie kunnen bevatten. Daarom is de mogelijkheid geopend om een aanvraag in te dienen met PGP-encryptie. Hiervoor kunt u ons aanvraagformulier invullen met de boodschap dat u uw aanvraag graag versleuteld wilt verzenden. De Clinic zal hierop contact met u opnemen om de aanvraag verder te behandelen.

Naast de mogelijkheid van PGP-encryptie wordt de gehele website geserveerd over een versleutelde (SSL-)verbinding.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de Clinic?

De Clinic website kan hyperlinks bevatten waarmee u de Clinic website verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet het Privacy Statement van de Clinic, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de Clinic website.

Vragen?

Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van dit Privacy Statement of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, op te vragen of te laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te zenden aan info@clinic.nl