In tegenstelling tot andere rechtswinkels is de Clinic actief op een beperkt gebied binnen het recht. Binnen dit rechtsgebied (de zogenaamde ‘scope’ van de Clinic) kunnen wij uw vragen beantwoorden. Vragen die daar buiten vallen kunnen en zullen we niet behandelen. Ook hebben we een beperkte doelgroep waarbinnen wij vragen beantwoorden. De Clinic is uitsluitend bedoeld voor particulieren en kleine, startende ondernemingen voor wie gespecialiseerde rechtsbijstand te kostbaar is. In dit artikel staat (ruwweg) omschreven welke vragen binnen de scope van de Clinic vallen en welke niet. Bij twijfel kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Rechtsgebied

Vragen aan de Clinic liggen meestal op het gebied van het:

NB. Deze lijst is slechts een indicatie. Neem in geval van twijfel contact met ons op.

Zaken die wij niet behandelen

Een aantal zaken vallen uitdrukkelijk niet binnen de scope van de Clinic:

  • Vragen die niet beoordeeld kunnen worden op basis van Nederlands recht.
  • Zaken die de Clinic niet per email of mondeling over de telefoon kan behandelen.
  • Vragen die ertoe strekken dat de Clinic een contract, brief of algemene voorwaarden opstelt. Vragen over bepalingen of bedingen uit contracten en algemene voorwaarden worden uiteraard wel behandeld.
  • Zaken waarvan al duidelijk is dat geprocedeerd zal moeten worden. In dat geval kunt u wel contact met ons opnemen indien u geen advocaat kan vinden.
  • Vragen met betrekking tot belastingrecht en import of exportheffingen.

Voorbehoud

Aangezien we nauw samenwerken met een aantal advocaten binnen het bovenstaande rechtsgebied, kan het zijn dat wij gedwongen worden door omstandigheden om een zaak niet te behandelen. Dit doen wij onder andere om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te garanderen. Hoewel wij er naar streven een zo volledig mogelijke dienst aan te bieden, behouden wij ons het recht voor om, in overeenstemming met onze leveringsvoorwaarden, zaken niet te behandelen.

Zie ook