1. Maarten Groeneveld

Maarten Groeneveld

Maarten Groeneveld heeft zijn bachelor Rechtsgeleerdheid behaald aan de Universiteit Utrecht. Tijdens deze opleiding is hij geïnteresseerd geraakt in de combinatie van technologie en het recht. Om die reden heeft hij ervoor gekozen om zijn bachelorsscriptie te schrijven over de reikwijdte van een rechterlijk bevel dat uitgevaardigd kan worden aan hostingdienstverleners wanneer onrechtmatige content op hun platform wordt gedetecteerd.

Op dit moment volgt Maarten de master: Internet, Intellectuele Eigendom en ICT aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hier vervult Maarten bovendien de rol van Research Assistant. Daar houdt Maarten bezig met aansprakelijkheid en Space Law.

Binnen Clinic is Maarten, naast zijn functie als juridisch adviseur, verantwoordelijk voor de PR en de aanvraagverdeling.