1. Jytte Elfferich

Jytte Elfferich

Foto door Elgar Weijtmans

Jytte Elfferich (1993) heeft afgelopen jaar een master Public International Law aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) gevolgd als eerste vervolg op haar Bachelor Rechtsgeleerdheid. Tijdens haar Bachelor heeft Jytte een half jaar aan de University of New South Wales in Australië gestudeerd en heeft zij een jaar later deelgenomen aan een zomerschool aan de University of Xiamen in China. Haar interesse in internationaal publiek recht komt ook terug in andere bezigheden van Jytte: zo is zij onder anderen werkzaam geweest bij het Juridisch Spreekuur voor gedetineerden, is ze een jaar actief bestuurslid geweest van de Stichting IMSTAR, heeft ze een half jaar stage gelopen bij de NGO Oxfam Novib en heeft ze na haar Bachelor in Zuid Afrika gewoond om daar ervaring op te doen bij een advocaten bureau gespecialiseerd in discriminatie. De master Informatierecht is voor Jytte een logisch vervolg op haar eerdere specialisatie, namelijk omdat zij met kennis in het informatierecht individuele personen, bedrijven en organisaties maar ook de overheid kan informeren over de juridische kaders die nodig zijn om zo de rechten van anderen te waarborgen. Binnen Clinic is Jytte naast haar taak als juridisch adviseur verantwoordelijk voor PR, social media en de website.