1. Job Julicher

Job Julicher

Job Julicher heeft in 2020 zijn bachelor rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden afgerond. Reeds daar werd tijdens het eerste jaar al zijn interesse in het intellectueel eigendomsrecht gewekt. Bij kantoorbezoeken, waar hij gesprekken voerde met, en seminars van advocaten gespecialiseerd in het bijstaan van artiesten, auteurs en kunstenaars volgde, werd deze affiniteit verder geconsolideerd. Een stage bij BoelsZanders advocaten in de zomer van 2020 bevestigde tot slot dat dit rechtsgebied bij Job past. In het collegejaar 2020-2021 volgt en rondt hij de master Europees recht te Leiden af. Daarnaast is hij inmiddels begonnen met de master Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn scriptie voor eerstgenoemde master betrof de mededingingsrechtelijke positie van social media platforms, en het gebrek aan visie voor privacy-en databeschermingsbelangen van gebruikers binnen het Europees mededingingsrecht.

Binnen Clinic is Job, naast zijn functie als juridisch adviseur, verantwoordelijk voor het coördineren van de start-up begeleiding en de ICT.