Auteursrecht (beeldgebruik)

Hebt u een claim van bijvoorbeeld Getty Images ontvangen en bent u het niet eens met de hoogte van het door Getty Images geëiste bedrag?

U kunt met behulp van deze gratis te downloaden voorbeeldbrieven zelf aan de slag om het bedrag te proberen te verlagen naar een voor u reële hoogte. Controleer altijd eerst of er daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt. In sommige gevallen kan bijvoorbeeld een uitzondering op het auteursrecht van toepassing zijn, zoals het citaatrecht of de persexceptie. Het is vaak lastig om te beoordelen of daarvan sprake is. Neem contact op met de Clinic via het aanvraagformulier voor een gratis advies op maat.

Deze voorbeeldbrieven zijn bedoeld om u te helpen de eerste stap te zetten. De brieven zijn dan ook zeer algemeen en dienen nog aangepast te worden aan uw specifieke situatie. De brieven bieden ook geen eindoplossing, maar slechts een onderbouwde eerste reactie op de claim van Getty. Mocht Getty Images een advocaat inschakelen, dan raadt de Clinic u aan professionele rechtshulp te zoeken.

Hier vindt u meer informatie over hoe te handelen bij een claim van Getty Images.

Getty Brief – verzoek bewijs rechten foto. In ODT of PDF.

Getty Brief – deadline 14 dagen. In ODT of PDF.

Privacy

Voor voorbeeldbrieven over privacy kunt u terecht bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Meer voorbeeldbrieven

Voor voorbeeldbrieven voor andere geschillen kunt u terecht bij het Juridisch Loket

Disclaimer

De voorbeeldbrieven worden ter beschikking gesteld aan de Cliënt als een hulpmiddel en het gebruik is derhalve voor eigen risico van de Cliënt. Gebruikmaking van de voorbeeldbrieven biedt op geen enkele manier garantie voor een succesvolle oplossing van het geschil. De Clinic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de brieven, behoudens voor zover dit volgt uit onze leveringsvoorwaarden.