Consumentenkoop

Het is van belang dat je weet of je een consumentenkoop hebt gesloten, want bij een consumentenkoop heeft de consument meer bescherming dan dat je als niet-consument een product in een winkel koopt, of als je een product koopt bij een andere particulier. Daarom wordt in deze wiki-pagina uitgelegd wat een consumentenkoop is en welke rechten een consumenten o.a. heeft. Let op: het kan zijn dat jouw situatie net iets anders is dan in de wet bedoeld wordt en dat je daarom geen recht hebt op bepaalde dingen.

Een consumentenkoop is de koop van een product door een persoon dat niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf bij een professionele verkoper (artikel 7:5 BW). Simpel gezegd is daar sprake van als je als consument een product in een winkel koopt. Als je een eigen bedrijfje hebt en je koopt voor je bedrijf een product via een website dan mag je dus niet spreken van een consumentenkoop en je mag je ook een beroep doen op de wetten die speciaal hiervoor zijn gemaakt (deze zijn te vinden in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek).

Een consument die een consumentenkoop heeft gesloten, heeft bij non-conformiteit normaal gesproken recht op herstel of vervanging. Non-conformiteit houdt in dat het product niet voldoet aan de eigenschappen die er van mocht worden verwacht (artikel 7:17 BW). Dat betekent dat het product gewoon normaal moet werken en niet bij het minste of geringste kapot gaat. Gaat het product binnen 6 maanden kapot, dan hoef je niet te bewijzen dat dit niet door jouw schuld komt. Het is voor een verkoper lastig te bewijzen dat het product door jouw toedoen kapot is gegaan en dus heb je een grote kans dat het product gerepareerd of vervangen moet worden. Let op: je moet wel “binnen bekwame tijd” mededeling aan de verkoper doen dat je product niet in orde is. Als je binnen 2 maanden de verkoper hiervan in kennis stelt dan wordt dit als op tijd gezien (artikel 7:23 BW).

Als de kosten voor de reparatie in geen verhouding staat met de prijs die je voor het product heb betaald, dan kan herstel niet altijd van de verkoper gevraagd worden verwachten (artikel 7:21 lid 2 BW). Ga je onzorgvuldig om met het product dan kan herstel of vervanging niet altijd geëist worden. Er kunnen dus omstandigheden zijn waarin je je recht op herstel of vervanging niet kan uitoefenen.

Biedt de verkoper je geen herstel of vervanging aan, dan mag je in principe de overeenkomst ontbinden en je geld terug vorderen (zie artikel 7:24 BW).

F.A.Q.

Ik heb van de verkoper een product gekregen die anders is dan dat ik besteld heb. De verkoper zegt dat het product precies hetzelfde kan als het product dat ik besteld heb, maar ik wil graag precies datgene krijgen waarvoor ik betaald heb. Heb ik daar nu recht op?

Ja, het product is zogezegd “non-conform”. Dat houdt in dat het niet de eigenschappen bezit dat je mocht verwachten en dat is in dit geval het geval. Zie ook artikel 7:17 lid 4 BW. Had de verkoper bij de bestelling al gezegd dat het product iets afweek van de bestelling dan mag je op dit artikel geen beroep doen (zie artikel 7:17 lid 5 BW).

Ik heb mijn product voor reparatie terug gebracht, want het werkte niet naar behoren. Nu brengt de verkoper de kosten van de reparatie bij mij in rekening. Moet ik de rekening nu betalen?

Onder omstandigheden niet. Als het product binnen zes maanden kapot ging en de verkoper kan niet bewijzen dat dit door jouw fout is gebeurd, mag hij de kosten niet bij jouw in rekening brengen op grond van artikel 7:18 lid 2 BW. Is het product na langer dan 6 maanden kapot gegaan (en is er geen garantie van toepassing) dan moet jij bewijzen dat het niet door jouw fout komt. Is dat het geval, dan hoef je niet te betalen. Je kan het voor de zekerheid vragen aan de Clinic (klik op: Aanvraagformulier) of aan instellingen zoals Consuwijzer.

Ik heb mijn product al 5 keer ter reparatie naar de verkoper gebracht. Ik blijf zo wel bezig blijven, zonder dat ik plezier heb van mijn product. Ik wil gewoon een nieuw product of mijn geld terug! Kan dat?

Ja, na ongeveer 3 keer (het aantal is afhankelijk van het product en de situatie) mag je om een nieuw product vragen. Biedt hij geen vervanging aan dan mag je zoals gezegd de overeenkomst ontbinden en je geld terug eisen.