1. Charlotte Benschop

Charlotte Benschop

Charlotte Benschop rondde in 2020 haar bachelor Rechtsgeleerdheid af aan het Utrecht Law College (ULC). Tijdens haar bachelor volgde zij de minor Recht, Innovatie en Technologie en schreef zij haar scriptie over dwanglicenties en het COVID-19 vaccin. Dit heeft haar interesse voor het intellectueel eigendomsrecht aangewakkerd. Gedurende haar bachelor is Charlotte actief geweest in verschillende commissies van Studievereniging Sirius en heeft zij gewerkt bij de Universiteit Utrecht en bij een legal tech start-up. Na haar bachelor heeft zij stage gelopen bij de advocatenkantoren De Brauw en Bird & Bird. Momenteel volgt zij de master Informatierecht aan de UvA. Naast haar studie houdt Charlotte van koken en is zij bezig met politiek vrijwilligerswerk.

Binnen Clinic is Charlotte, naast haar functie als juridisch adviseur, verantwoordelijk voor de kantoorcommunicatie.