All posts by Joanna van der Werf

Een terug en vooruitblik met Clinic

By | Geen categorie | No Comments

Wat lijkt het al weer een hele tijd geleden, het eerste Clinicborreltje in het zonnetje langs de Amstel. Maar we zijn al weer een half jaar verder! Bij deze allemaal de beste wensen voor 2017! De tijd vliegt en dat zal voor komend jaar ook zeker het geval zijn met alle toffe dingen die we in het vooruitzicht hebben. Leuk dat je dit leest, en graag wil ik jullie even meenemen in ons afgelopen half jaar en vooral ook wat er in 2017 gaat komen!

  Het eerste Clinicborreltje langs de Amstel

Read More

Vrijheid van meningsuiting en het Wilders-proces

By | Geen categorie | No Comments

Het is nu bijna tweeënhalf jaar geleden dat Geert Wilders op de uitslagenavond van de gemeenteverkiezingen van de PVV in Den Haag zijn publiek de vraag stelde of zij meer of minder Marokkanen in de stad en in Nederland willen. Het waren precies de volgende woorden die veel losmaakten in de media:

‘En de derde vraag is, en ik mag het eigenlijk niet zeggen, want er wordt aangifte tegen je gedaan. En misschien zijn er zelfs D66-officieren die ons een proces aandoen. Maar de vrijheid van meningsuiting is een groot goed. We hebben niets gezegd wat niet mag, niets gezegd wat niet klopt. Dus ik vraag aan jullie: willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?’

Op 31 oktober 2016 blijkt de voorspelling van een strafproces uitgekomen te zijn. Het proces tegen de PVV-voorman ging van start in de bunker van de zwaar beveiligde rechtbank van Schiphol. Op woensdag 16 november 2016 stelt het Openbaar Ministerie (OM) in het requisitoir dat Wilders geen beroep kan doen op de vrijheid van meningsuiting voor zijn ‘minder, minder, minder’ Marokkanen-uitspraak. Het OM acht hem strafbaar vanwege groepsbelediging en het aanzetten tot haat.

Het grote verschil met het strafproces van Wilders in 2010 is dat de uitingen toen gericht waren tegen een godsdienst, namelijk de Islam. Deze keer gaat het om uitingen waarmee ‘een hele bevolkingsgroep over één kam wordt geschoren.’ Het OM geeft aan dat de ruime vrijheid van meningsuiting voor politici stopt bij uitingen die hele minderheidsgroepen belasteren.

Als we de lijn van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens mogen geloven, komt Wilders deze keer niet weg met een vrijspraak. Het Hof benadrukt in zijn rechtspraak dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) uit gaat van een democratische samenleving die gebaseerd is op pluralisme, tolerantie en ruimdenkendheid. Deze samenleving veronderstelt een vrij politiek debat waarin gedeelde politieke opvattingen de ruimte krijgen, maar ook opvattingen die beledigend, choquerend en verontrustend zijn. Het Europese Hof trekt de grens met de speciale verantwoordelijkheid van een politicus. Hij mag niet aanzetten tot haat of religieuze intolerantie.

In de Belgische zaak Féret oordeelde het Europese Hof dat bestraffing van een politicus wegens aanzet tot vreemdelingenhaat niet in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. In deze zaak ging het om een Belgische politicus die pamfletten verspreidden waarin op een discriminatoire manier werd uitgehaald naar Turken, Marokkanen en moslims. De hoogste rechtsprekende instantie in Nederland, de Hoge Raad, lijkt de lijn van het Europese Hof te volgen. In 2014 vernietigde de Hoge Raad de vrijspraak van een Amsterdamse politicus die zich fel had geuit tegenover homo’s. Ook in deze zaak wordt verwezen naar de speciale verantwoordelijkheid van de politicus.

Op basis van de rechtspraak van het Europese Hof en de Hoge Raad is er een grote kans dat Wilders deze keer wel bestraft wordt voor zijn felle uitingen. De strafrechter velt in december een oordeel.

De Google search in HR First Data vs. Attingo

By | Geen categorie | No Comments

Feiten

In deze zaak staat centraal de informatieplicht[1] van een gebruiker van algemene voorwaarden, meer specifiek branchevoorwaarden[2]. First Data heeft, als gebruiker, een schriftelijke overeenkomst gesloten met wederpartij Attingo. In de overeenkomst zijn branchevoorwaarden van toepassing verklaard. First Data verplicht Attingo tot betaling van de facturen, zoals is afgesproken in de branchevoorwaarden. Daarentegen stelt Attingo dat de branchevoorwaarden niet van toepassing zijn, omdat deze niet ter hand zijn gesteld[3] en dientengevolge geen redelijke mogelijkheid is geboden om van de voorwaarden kennis te nemen.[4] Dit zou betekenen dat op grond hiervan de branchevoorwaarden kunnen worden vernietigd en Attingo derhalve geen betalingsverplichting heeft jegens First Data.

Read More

Gastblog: “STEP INTO BROOKLYN’S START-UP PARADISE”

By | Geen categorie | No Comments

Terwijl de huidige lichting studenten momenteel volop aan het genieten is van hun CLINIC-jaar en alles wat daarbij komt kijken, gaat het leven na CLINIC natuurlijk gewoon door. Zo ook voor oud-voorzitster Barbara van den Berg, die op dit moment aan de andere kant van de Atlantische Oceaan verblijft. In New York om precies te zijn. Barbara studeert namelijk – in het kader van haar research master –   een half jaar aan de Brooklyn Law School. Zoals we van haar gewend zijn zit zij daarnaast alles behalve stil. Zo zet zij zich tevens in voor de Amerikaanse versie van CLINIC en is nauw betrokken bij de oprichting van “B New York”. Graag deelt zij haar avonturen in the Big Apple met ons middels dit blog.

Lees hieronder meer over onze BrooklyBee!

Read More

Auteursrechtelijke bescherming van een geur, smaakt dat naar meer

By | Geen categorie | No Comments

Bron afbeelding: www.heksenkaas.nl

Zowel geur als smaak hebben een vluchtig, voorbijgaand en onvangbaar karakter. Geur is waarneembaar met het reukorgaan. Een smaak is naast waarneembaar met de smaakpapillen vooral waarneembaar met het reukorgaan. Wat we proeven wordt immers voor een aanzienlijk deel bepaald door wat we ruiken (en zelfs een deel door wat we zien). De Hoge Raad heeft tien jaar geleden al geoordeeld dat er op de geur van een parfum auteursrecht kan rusten.[1] Nu een geur en een smaak overeenkomsten vertonen kan de vraag naar de auteursrechtelijke bescherming van een smaak worden getoetst aan de overwegingen van de Hoge Raad in dit geurarrest.

Read More

Hyperlinken na de GS Media-zaak; de zoektocht naar een balans

By | Geen categorie | No Comments

Het is besloten; GeenStijl’s hyperlink “Fucking uitgelekt! Naaktfotoos Britt Dekker” is niet toegestaan volgens het Europese Hof van Justitie. Het Hof heeft op 8 september geoordeeld dat deze link naar de nog niet gepubliceerde foto’s van Playboy wel degelijk een “mededeling aan een nieuw publiek” en een schending van het auteursrecht vormt.[1] Hyperlinks zijn essentieel voor de ontwikkeling van het Internet en voor de vrijheid van meningsuiting. Om enerzijds deze publieke belangen te waarborgen en anderzijds de auteursrechthouder te beschermen moet er worden gezocht naar een juiste balans. Wordt deze balans door het Hof bereikt?

Read More