1. Anton Kooij

Anton Kooij

Anton Kooij heeft zijn bachelordiploma behaald aan de Universiteit Leiden. Hier heeft hij zijn vrije keuzeruimte gevuld met IT-gerelateerde vakken en heeft hij bijzondere interesse ontwikkeld voor het rechtsgebied. Anton heeft tijdens zijn bachelor als juridisch adviseur vrijwilligerswerk verricht bij de Rechtswinkel Utrecht en heeft hij een stage gelopen bij de ‘Innovation, Privacy & Technology’-praktijk van Pels Rijcken. Hier heeft hij kennis gemaakt met alumni van de master Informatierecht, die hem deze master van harte aanraadden. Anton besloot zijn bachelorscriptie te schrijven over de (toen nog) aanstaande overname van het sociale medium Twitter door Elon Musk, waarbij hij de plannen van Musk tegen het licht van de vrijheid van meningsuiting uit het EVRM heeft gehouden.

Anton houdt zich binnen de Clinic, naast zijn werkzaamheden als juridisch adviseur, bezig met het organiseren van workshops.