Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Stichting de Clinic of “Clinic” heeft het RSIN 819821354.
Ons postadres is Anne Frankstraat 121 1018 BZ Amsterdam.

Clinic stelt zich ten doel om beperkt juridisch advies te verstrekken op het gebied van Technologie, Media en Communicatie aan minder vermogende particulieren en kleine – al dan niet startende – ondernemingen.

De operationele werkzaamheden van Clinic worden uitgevoerd door masterstudenten met bijzondere affiniteit met het intellectuele eigendomsrecht en het informatierecht: de Clinic’ers. Lees meer over ons beleidsplan, actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording in onze jaarplan, -verslagen en -rekeningen.

Het huidige bestuur van Clinic bestaat uit:

  • Merle van Kuyk (voorzitter directieleden)
  • Margot Kuijpers (directielid)
  • Martijn Loth (directielid)
  • Charlotte Sophie van Triest (directielid)
  • Niels D.P.M. Westerlaken (directielid)

Clinic heeft geen beloningsbeleid voor bestuur of voor personeel. Clinic keert geen beloningen uit.

Jaarplan

Jaarverslagen

Jaarrekeningen